Pripomenieme si 100 rokov od narodenia Božieho služobníka Titusa Zemana

(Bratislava, 22. decembra 2014) – Dve dôležité udalosti v živote Božieho služobníka Titusa Zemana sa udiali na začiatku roka. Hneď 4. januára budeme sláviť 100 rokov od jeho narodenia a o pár dní, 8. januára , výročie jeho smrti. V rodisku Božieho služobníka sa pripravuje osobitná oslava – Týždeň vďaky za hrdinský život a prosby za blahorečenie.

V prvú januárovú nedeľu – 4. januára 2015 – príde do Vajnor sláviť svätú omšu bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. V deň stého výročia narodenia je popoludní pripravené aj spomienkové stretnutie. O týždeň neskôr, v nedeľu 11. januára, čo je aj výročie pohrebu dona Titusa, prídu do Vajnor saleziánski ponovici zo Žiliny, aby predstavili divadelnú hru Titus Zeman: Cesta za slobodou.

V deň výročia smrti Božieho služobníka, vo štvrtok 8. januára budú vo vajnorskom kostole sláviť večernú svätú omšu členovia provinciálnej rady saleziánov spolu s provinciálom donom Jozefom Ižoldom.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.