Pripomeňme si dona Jána Šutku

(Bratislava, 20. augusta 2014) – Venoval svoj život Bohu, mladým, ľuďom, čo nepoznali Krista – Šuarom. Pripomeňme si aspoň niečo viac o tomto slovenskom misionárovi v Ekvádore.

LUX communication pripravilo v roku 2004 dokument Moja Misia – Cesta z pralesa:

 

Dona Šutku navštívil v roku 2012 v Ekvádore aj slovenský saleziánsky delegát pre misie don Peter Jacko. Po návrate sme uverejnili časť z jeho rozhovoru s donom Šutkom. A rozprávanie dona Šutku o sebe nájdete aj tu:

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.