Pripomíname si 90. výročie narodenia dona Jána Mikesa SDB

(Svätý Jur, 8. januára 2014) – Pri príležitosti 90. výročia narodenia dona Jána Mikesa SDB, kňaza-saleziána a trpiteľa pre vieru bude za neho obetovaná svätá omša vo štvrtok 9. januára 2014 o 18.00 vo Farskom kostole sv. Juraja v jeho rodnom meste Svätý Jur. Kazateľom bude jeho spolubrat don Ján Malženický SDB.

 

Don Ján Mikes sa narodil 9. januára 1924 vo Svätom Jure, kde absolvoval základnú i meštiansku školu.  Od roku 1938 študoval v saleziánskom gymnáziu v Šaštíne. Po skončení piatej triedy (1.8.1941) vstúpil do noviciátu Saleziánskej spoločnosti v Hronskom Beňadiku, kde o rok, 16.8.1942 zložil svoje prvé sľuby. Filozofické a gymnaziálne štúdiá absolvoval na Biskupskom gymnáziu v Trnave, kde v roku 1945 zmaturoval. Do roku 1947 si vykonával pedagogickú prax v bratislavskom oratóriu. 9.8.1947 zložil vo Sv. Beňadiku večné sľuby a v septembri nastúpil na štúdium teológie do saleziánskeho teologického inštitútu vo Svätom Kríži nad Hronom. V noci z 13. na 14. apríla 1950 bol vyvezený do centralizačných kláštorov v Šaštíne a v Podolínci a do preškoľovacieho kláštora v Pezinku. Dňa 5.9.1950 nastúpil do vojenských táborov nútených prác – Pomocných technických práporov: Svatá Dobrotivá, Strašice, Kladno, Kolín a Praha. Počas dovolenky v rámci vojenskej služby ho tajný biskup Pavol Hnilica SJ tajne vysvätil za kňaza 4.3.1951 v Bratislave. Tajnú primičnú sv. omšu slávil v dome rodičov. Po skončení 40 mesačnej vojenskej služby sa zamestnal ako technik v Železničnom staviteľstve v Bratislave. Popritom viedol skupinu roztratených saleziánskych chovancov, pracoval s mládežou, ktorej viedol duchovné cvičenia a poskytoval náboženskú literatúru. Za túto činnosť bol odsúdený v súdnom procese don Jozef Bokor a spol. 29.6.1956 na 1 a ½ roka. Vo väzení strávil takmer 20 mesiacov a následnom vyšetrovania mu celkom zošediveli vlasy. Po prepustení sa vrátil do civilného zamestnania, kvôli ktorému v rokoch 1963 – 1967 diaľkovo absolvoval strojnícku priemyslovku s maturitou. Popritom naďalej tajne duchovne viedol mládež – od učňov po vysokoškolákov, ktorých viedol k štúdiu Svätého písma a prehlboval im vieru. Na maturitné skúšky sa so spolužiakmi pripravoval pri jazerách v Senci, kde sa 26.6.1967 utopil. Pohrebné obrady 30.6.1967 vo Svätom Juri vykonal biskup Ambróz Lazík. Až na pohrebe bolo zverejnené, že J. Mikes bol kňazom. Rozlúčkový prejav mal jeden z jeho priateľov – umelcov Gustáv Valach.

Informoval: Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.