Pripravte sa na sviatok sv. Jána Bosca deviatnikom

(Bratislava, 22. január 2016) – O niekoľko dní sa skončí rok zasväteného života, v ktorom sme v Cirkvi osobitne mysleli na zasvätených, poznávali sme ich život, modlili sa za nich. Don Bosco založil saleziánske dielo, ktorého členovia zasväcujú svoj život Bohu a mladým. Pre neho bola otázka povolania mladého človeka jedna z najdôležitejších. A to platí aj dnes.

Pokiaľ si mladý človek nevyrieši otázku, „Kam kráčam?“, teda k čomu ho povoláva Boh – ktorá je tá cesta, ktorou ho Boh chce urobiť šťastným a priviesť do neba –, bude mať v sebe stále „nepokoj“. Boh každého človeka pozýva prejsť s ním originálnu cestu dobrodružstva, ktorú možno prežiť v rôznych stavoch a povolaniach. Každé povolanie má rovnakú dôstojnosť, krásu, ale, samozrejme, aj ťažkosti. Je dôležité, aby sme v živote vedeli objaviť tú cestu, na ktorej nás Boh pozýva prežiť život na zemi, aby sme sa ňou bezpečne dostali do neba.

Prosme v tomto deviatniku, aby tým, ktorí ešte nenašli svoje povolanie, don Bosco pomohol a ukázal cestu, a aby tí, ktorí ho už našli, v ňom vytrvali. Prosme zároveň, aby Pán vzbudil nové duchovné povolania z radov mladých, a modlime sa za nich, aby našli silu a odvahu povedať Bohu svoje áno.

František Kubovič SDB

Úmysel, za ktorý sa chcem modliť tento deviatnik…

Prvý deň: Povolanie k životu

Druhý deň: Povolanie ku kresťanstvu

Tretí deň: Povolanie k službe

Štvrtý deň: Povolanie do manželstva

Piaty deň: Povolanie ku kňazstvu

Šiesty deň: Povolanie k zasvätenému životu

Siedmy deň: Povolanie na misie 

Ôsmy deň: Povolanie k svätosti

Deviaty deň: Povolanie do neba

DEVIATNIK NA STIAHNUTIE (word)

DEVIATNIK AKO E-BOOK

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.