Pripravuje sa 20. ročník Tymianu – o Titusovi Zemanovi

(Veľký Biel, 7. decembra 2016) – Členovia spoločenstva Tymian sa počas víkendu stretli, aby vyhodnotili celoslovenský miništrantský tábor Tymian 2016 a rozmýšľali, ako bude vyzerať ten nový. Postarala sa o nich saleziánska komunita vo Veľkom Bieli.

Dôležitou súčasťou programu bola zádušná svätá omša za Petra Holúbeka, ktorý bol od mladosti aktívnym členom tohto spoločenstva. Zúčastnili sa jej viacerí členovia miništrantského hnutia. "Jeden z nás už „miništruje“ v nebeskom kráľovstve," skonštatovali po bohoslužbe.

„Z hodnotenia vyplynulo, že záujem o celoslovenský miništranstský tábor je stále živý. S mnohými účastníkmi udržujeme kontakt aj počas školského roka. Viacerí miništranti dokonca zaviedli stretnutia vo svojich farnostiach a aktivity z tábora prenášajú aj na svojich kamarátov,“ sumarizuje salezián Jozef Luscoň.

Spoločenstvo Tymian pociťuje podporu aj od kňazov, ktorí prešli cez miništrantské aktivity v projekte Služba Bohu a ľuďom. Z noviniek v miništranstkom svete ich zaujala konferencia Spišských miništrantov, na ktorej sa priamo zúčastnili zástupcovia spoločenstva.

Zo spoločného stretnutia v Bieli vzišla ja centrálna myšlienka budúcoročného tábora Tymian – Cesta k slobode. Jeho ústrednou postavou bude don Titus Zeman, ochranca povolaní a kňaz, ktorý sa nebál riskovať svoj život pre dobro bohoslovcov a veriacich. Miništranti sa vrátia do komunistických čias a oboznámia sa s totalitou doby i spôsobmi, ako sa s ňou vyrovnali vtedajší chlapci miništranti.

„V programe budú divadelné scény zo života don Titusa, predstavíme ho aj cez dokumentárny film a iné aktivity. A vieme, že ešte žijú pamätníci tých čias i dona Titusa, preto by sme ich veľmi radi medzi miništrantmi privítali," prezrádza programový riaditeľ Tymianu, Rastislav Haľko.

Jedno z hlavných posolstiev je podľa neho ukryté priamo v názve tábora – Cesta k slobode. Organizátori by chceli účastníkom budúcoročného Tymianu priblížiť, ako sa dá vymaniť z totality akéhokoľvek druhu a ako mať v srdci slobodu Božieho dieťaťa.  

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.