Program kanonizácie Artemide Zattiho

(Rím, 5. októbra 2022) – Okrem hlavného aktu kanonizačného obradu, ktorému bude v nedeľu 9. októbra 2022 predsedať pápež František, sú na dni, ktoré mu budú bezprostredne predchádzať a po ňom, naplánované ďalšie dôležité podujatia.

V sobotu 8. októbra dopoludnia o 10:00 hod. sa v Aule Pavla VI. vo Vatikáne uskutoční svätá omša, ktorej bude predsedať hlavný predstavený Saleziánov dona Bosca don Ángel Fernández Artime; po nej bude nasledovať niekoľko svedectiev o osobe budúceho svätca. O 12:00 hod. sa uskutoční osobitná audiencia u pápeža Františka pre všetkých saleziánov a členov saleziánskej rodiny, ktorí prídu na Zattiho kanonizáciu.

Popoludní bude možnosť púte so sprievodcom po miestach dona Bosca v Ríme, s trasami pre jazykové skupiny.

V nedeľu 9. októbra sa pozornosť celej saleziánskej rodiny na svete sústredí na eucharistickú slávnosť a obrad kanonizácie, ktorému bude predsedať pápež František na námestí pred Bazilikou svätého Petra. Svätú omšu v priamom prenose prinesie aj slovenská TV Lux o 10:15.

Spolu s Artemidom Zattim bude za svätého vyhlásený aj Giovanni Battista Scalabrini, biskup z Piacenzy, zakladateľ Kongregácie misionárov svätého Karola a Kongregácie misionárok svätého Karla Borromea.

„Všetci spolubratia, ktorí sa chcú zúčastniť na stretnutí so svojimi provinciálmi, sú pozvaní do Ríma zo všetkých provincií sveta,“ oznámil hlavný predstavený v liste zaslanom predstaveným všetkých saleziánskych provincií sveta. „Kanonizácia Artemida Zattiho bude veľkým sviatkom pre nás všetkých saleziánov, ale najmä pre našich bratov koadjútorov.“ Zo Slovenska vycestuje do Ríma provinciál saleziánov don Peter Timko, 11 koadjútorov, dvaja kňazi a študenti zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

V utorok 11. októbra bude v rámci púte v Bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov v Turíne-Valdoccu hlavný predstavený predsedať ďakovnej eucharistii za dar svätosti Artemide Zattiho.

Zdroj: donboscodnes.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.