Program návštevy pápeža Františka v Turíne

(Vatikán,  25. marca 2015) – V súvislosti s vystavením Turínskeho plátna pri príležitosti osláv dvojstého výročia narodenia sv. Jána Bosca sa Svätý Otec chystá navštíviť severotalianske mesto Turín. Tlačové stredisko Svätej stolice zverejnilo oficiálny program návštevy, ktorá potrvá dva dni, 21. a 22. júna.

Vystavenie Turínskeho plátna, ktoré sa koná od 19. apríla do 24. júna tohto roku, bude zamerané osobitne na dve cieľové skupiny: na mládež a na chorých a trpiacich.

Nedeľa 21. júna

8.00  Pristátie na letisku Torino Caselle, presun autom do centra mesta8.30  Stretnutie so svetom práce, nám. Piazzetta Reale – príhovor Svätého Otca9.15   Návšteva katedrály, modlitba pred Turínskym plátnom a krátke zastavenie pri oltári bl. Piera Giorgia Frassatiho10.45 Koncelebrovaná svätá omša, nám. Piazza Vittorio – homília, príhovor na Anjel Pána13.00 Obed na Arcibiskupstve s mladými z väznice pre mladistvých „Ferrante Aporti”, s imigrantmi, bezdomovcami a rómskou rodinou14.40 Návšteva Svätyne „Consolata“, súkromná modlitba15.00 Stretnutie so saleziánmi a Dcérami Panny Márie Pomocnice v Bazilike Panny Márie Pomocnice, – príhovor, na námestí pápež František pozdrav mladých vychovávateľov a animátorov oratórií16.00 Stretnutie s chorými a hendikepovanými v Kostole „Cottolengo“ – príhovor18.00 Stretnutie s mladými, nám. Piazza Vittorio – príhovor19.30 Večera na Arcibiskupstve

Pondelok 22. júna

8.45  Presun z Arcibiskupstva  9.00  Návšteva Valdénskeho kostola na ul. Corso Vittorio Emanuele II., pozdravy miestnych pastorov Valdénskej cirkvi – príhovor, stretnutie s delegáciou10.15 Návrat na Arcibiskupstvo, kde sa pápež František súkromne stretne s niektorými svojimi rodinnými príslušníkmi, bude spolu s nimi sláviť svätú omšu a spoločne sa naobedujú16.30 Stretnutie s členmi Výboru pre vystavenie Turínskeho plátna, organizátormi a sponzormi návštevy, v priestoroch Arcibiskupstva17.00 Odchod na letisko Torino Caselle, po ceste pápeža pozdravia chlapci a dievčatá z „Estate Ragazzi“

Zdroj: sk.radiovaticana.va

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.