Program príchodu relikvie dona Bosca do Novej Dubnice

UTOROK 23. apríla 2013  9:30 Príchod relikvií – Akadémia k donovi Boscovi-Spojená škola sv. Jána Bosca12:00 Adorácia – spoločenstvá farnosti14:00 Procesia (hudba, mažoretky)- odvoz do Kolačína16:00 Svätá omša v Kolačíne17:00 Prevoz do Novej Dubnice18:00 Svätá omša mladých (spev The Gospel Family)19:00 Akadémia k donovi Boscovi- Spojená škola sv. Jána Bosca20:00 Cenacolo (svedectvá)21:00 Program The Gospel Family22:30 Adorácia23:00 Celonočná adorácia so strážením relikvie  STREDA 24. apríla 2013

7:30 Svätá omša8:30 Záverečná liturgia a odvoz relikvie

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.