Program príchodu relikvií dona Bosca do Banskej Bystrice

 

ŠTVRTOK 18. apríla 2013

12:00             Príchod urny s relikviou DONA BOSCA

12:30             Súkromná modlitba

15:30             Slávnostné vešpery

16:00             Čítanie z Pamätí oratória

16:30             Ruženec s meditáciami

17:00             Sv. omša (ThLic. Vladimír Slovák)

18:30             Sv. omša (Mons. Marián Chovanec)

20:00             Akadémia

21:00             Adorácia za povolania

21:30             Obnovenie prísľubov ASC a iné modlitby

22:00             Celonočná stráž mladých pri urne s relikviou

 

PIATOK 19. apríla 2013

06:30             Slávnostné ranné chvály

07:00             Sv. omša a požehnanie PMP

08:00             Odvoz urny s relikviou

 

Ďalšie informácie:

– Parkovanie väčšieho množstva áut (autobusov) na Pieninskej.

– Občerstvenie pre pútnikov v bare oratória 18.4.2013:

            12:00 – 18:00 hod.

            20:00 – 21:30 hod.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.