Program príchodu relikvií dona Bosca do Bardejova

PONDELOK 15. apríla 2013

12:00privítanie relikvií pri vchode do kostola sv. Rodiny, po vovedení do kostola Raduj sa Nebies Kráľovná s meditáciou 12:30 – 15:00možnosť uctenia si relikvie pre školy mesta Bardejov 15:00 – 17:30vyhradený čas pre súkromné uctenie si relikvie 17:30 – 18:30pobožnosť ruženca so zamyslením o živote don Bosca a o pôsobení Panny Márie v jeho živote 18:30slávnostná sv. omša 19:30 – 20:00program Rómov z Poštárky k ucteniu si don Bosca 20:00 – 20:30spomienky otca Luigiho (projekcia) 21:00 – 21:30vešpery s večerným slovkom 21:30 – 00:00mládežnícky večer s don Boscom

UTOROK 16. apríla 2013

00:00 – 7.30nočné bdenie s don Boscom 7:30 ranné chvály 8:00sv. omša 9:00rozlúčka s don Boscom

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.