Program príchodu relikvií dona Bosca do Bratislavy

BRATISLAVA – TRNÁVKA

NEDEĽA 28. apríla 2013

10:30 príchod urny s relikviami dona Bosca do kostolaoficiálne modlitby na zahájenie návštevy11:00 mládežnícka sv. omša12:00 animujú seniori13:00 animujú mladí z oratka14:00 zasvätenie klubu DOMINO donovi Boscovi15:00 animujú rodiny farnosti16:00 oficiálne ukončenie návštevy16:30 odchod urny

BRATISLAVA – MAMATEYOVA

NEDEĽA 28. apríla 2013

15:00 slávnostné otvorenie brán strediska17:00 privítanie dona BOsca18:30 vešpery19:00 priblíženie si osoby dona Bosca19:30 spoločná adorácia a čas pri donovi Boscovi22:00 – … nočné bdenie s donom Boscom

PONDELOK 29. apríla 2013

07:00 slávenie eucharistie08:00 obnovenie si sľubov a prísľubov saleziánskej rodiny09:30 čas s donom Boscom pre verejnosť09:30 záverečné modlitby10:00 rozlúčka s donom Boscom

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.