Program príchodu relikvií dona Bosca do Dolného Kubína

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

SOBOTA 20. apríla 2013

     –   9:45   – príchod relikvie + pobožnosť prijatia  (farský kostol)

     – 10:00   – slávnostná svätá omša

     – 11:00   – uctenie relikvie

     – 11:45   – záverečná pobožnosť + odchod relikvie

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.