Program príchodu relikvií dona Bosca do Dubnice nad Váhom

PONDELOK 22. apríla 2013

14:30 príprava na príchod urny

15:00 príchod urny

15:45 modlitba + chvíľa ticha

17:00 meditačný ruženec matiek, individuálna modlitba

18:00 svätá omša

19:00 individuálna úcta

20:00 animácia ACS

20:45 animácia mladí do 21:45

 

UTOROK 23. apríla 2013

06:30 svätá omša

08:00 svätá omša ZŠ sv. D. Savia

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.