Program príchodu relikvií dona Bosca do Humenného

PIATOK 12. apríla 2013

19.00 hod. – Príchod na nádvorie saleziánskeho domu – Štefánikova 33.

19.15 – 20.00 hod. – Slávnostný  sprievod po centre mesta do farského kostola Všetkých svätých.

20.15 – 21.15 hod. – Slávnostná sv. omša vo farskom kostole.

21.15 – 8.30 hod. – Možnosť uctiť si relikvie. Počas celej noci prebieha program:

– čítanie Spomienok sv. Jána Bosca

– piesne

– chvíle ticha

SOBOTA 13. apríla 2013

8.30 – 8.45 hod. – Záverečná pobožnosť

9.00 hod. – Presun relikvií do Prešova

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.