Program príchodu relikvií dona Bosca do Košíc

 

NEDEĽA 14. apríla 2013

KOŠICE – Luník IX.

10:00 Slávnostná svätá omša, hlavný celebrant Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita11:20 Osobné stretnutie s don Boscom – hudobno-modlitebné pásmo našich chlapcov, dievčat, mládežníkov12:00 Animovaný ruženec s piesňami12:30 Rozlúčka s don Boscom12:40 Presun relikvií do saleziánskeho strediska na Troch hôrkach

KOŠICE – Tri hôrky

13:00 privítanie don Bosca spevom a úvodnou modlitbouPriestor na krátku osobnú modlitbu v tichuČítanie zo spomienok don Bosca a Pamätí oratória (chlapci – dievčatá, rodiny, SDB/FMA, ASC)Spev (chlapci, deti, mladí)15:20 ukončenie spevom a modlitbou15:30 spoločná fotka

KOŠICE – Kalvária

16:00 privítanie spojené s liturgiou slova16:30 osobná adorácia18:00 adorácia za povolania20:45 vešpery a vyprevadenie relikvií dona Bosca

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.