Program príchodu relikvií dona Bosca do Námestova

Kostol sv. Šimona a Júdu a Kaplnka sv. Jána Bosca

PIATOK 19. apríla 2013

15:00  –  príchod relikvie + pobožnosť prijatia (farský kostol sv. Šimona a Júdu)

              – ruženec

              –  uctenie relikvie saleziánskou rodinou

17:00  –  pásmo o živote a diele dona Bosca

18:00  –  slávnostná svätá omša

19:00  – adorácia za povolania

19:20  – súkromné uctenie relikvie

21:00  – sviečkový sprievod s relikviou dona Bosca z farského kostola do saleziánskeho strediska

21:45  – slávnostné vešpery v saleziánskom stredisku v kaplnke sv. Jána Bosca

              – nočné bdenie pri donovi Boscovi

SOBOTA 20. apríla 2013

7:30 – svätá omša v Kaplnke sv. Jána Bosca v saleziánskom stredisku

          – záverečná pobožnosť + odchod relikvie

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.