Program príchodu relikvií dona Bosca do Partizánskeho

STREDA 24. apríla 2013

10:30 príchod relikvií dona Bosca

12:00 čítanie z Pamätí oratória

12:45 osobné modlitby

15:00 čítanie z Pamätí oratória

15:45 osobné modlitby

17:00 modlitba sv. ruženca

18:00 sv. omša k donovi Boscovi

19:00 slávnostné vešpery

20:00 mladí s donom Boscom

 

ŠTVRTOK 25. apríla 2013

7:00 ranné chvály

7:30 svätá omša

9:00 odchod relikvií

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.