Program príchodu relikvií dona Bosca do Rožňavy

 

STREDA 17. apríl 2013

 11.30  privítanie relikvií, tichá modlitba, možnosť sv. zmiereniaKostol bude pre všetkých otvorený celý deň17.30  slávnostná sv. omša (celebruje don Karol Maník, provinciál SDB)18.30  modlitba vešpier, celonočná adorácia

 

ŠTVRTOK 18. apríl 2013   

7.30  sv. omša za dobrodincov8:30  obrad rozlúčenia s relikviami

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.