Program príchodu relikvií dona Bosca do Žiliny

PIATOK 19. apríla 201317:30 sv. omša19:30 Koncert rokovej kapely The Elements (v telocvični)Sobota 20. apríla 201313:30 Príchod relikvií sv. Jána Bosca – pred kostolom slávnostne privítame dona Bosca v Žiline14:00 Sv. omša Exallievov SOŠ sv. Jozefa Robotníka – stretnutie bývalých žiakov s donom Boscom16:30 Modlitby seniorov17:30 Sv. omša20:00 Cesta svetla – moderujú saleziáni spolupracovníci21:00 Prezentácia: Don Bosco vo svete dnes – ako sa jeho charizma rozrástla po celom svete21:30 Adorácia mladých22:30 Agapé – posilnenie po adorácií a pred bdením 23:00 Celonočné bdenie s donom Boscom – možnosť stráviť chvíľu v uzobraní a modlitbeNEDEĽA 21. apríla 20136:30 Sv. omša8:00 Sv. omša9:30 Sv. omša pre deti11:00 Slávnostná sv. omša: celebruje žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, posviacka sochy14:30 Akadémia rodín – rodiny s deťmi prednesú svoje modlitby, piesne, básne, scénky15:00 Don Boscovo retro-oratórium 1846 – súťaže a hry ako za čias don Bosca (+ cukrová vata)18:00 Slávnostné vešpery20:00 Sv. omša21:00 Modlitby žiakov Školského internátu pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka22:00 Bdenie s donom BoscomPONDELOK 22. apríla 20136:30 Sv. omša7:45 Sv. omša SOŠ sv. Jozefa Robotníka

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.