Projekt Biznis Platforma slovenských exallievov

(Bratislava, 25. júna 2015) – Biznis Platforma je jedným z najúspešnejších projektov Združenia exallievov don Bosca na Slovensku. Pred niekoľkými rokmi vznikla v rámci štruktúry komunita odchovancov dona Bosca, ktorá združuje podnikateľov a majiteľov firiem v našom Združení. Cieľom a poslaním Biznis Platformy je sieťovanie jej členov, hľadanie možnosti spolupráce, možnosť nadviazať nové obchodné kontakty, ponuka práce a stáží pre absolventov škôl, pomoc saleziánskej rodine, finančná podpora sociálnych projektov. Tento zaujal aj zahraničné federácie odchovancov dona Bosca a majú záujem vytvárať platformy podnikateľov – exallievov po celom svete.

Členmi sa môžu stať všetci exallievi, ktorí sú zaregistrovaní v Združení a pri svojom podnikaní dodržujú základné morálne hodnoty pod heslom "Čestný občan, dobrý kresťan“. Podnikateľom je následne poskytnutá reklama na stránke aj v časopise EXpress don Bosca. Dôveryhodnosť a spoľahlivosť podnikateľov deklaruje aj etický kódex.

Biznis platforma sa tiež stará o vzdelávanie a rast svojich členov. Ide v prvom rade o štvrťročné stretnutia, kde sa prezentujú významní, prevažne kresťanskí podnikatelia, politici, generálni riaditelia veľkých firiem či ekonómovia s dlhoročnými skúsenosťami v rôznych oblastiach. Besedy s nimi sú veľkou inšpiráciou a motiváciou pre všetkých zúčastnených. Súčasťou programu je aj spoločný brainstorming na aktuálne témy či výzvy, rozvíjanie podnikateľských vzťahov a hľadanie možnosti pomoci či sieťovania. Počas víkendového stretnutia majú podnikatelia možnosť aj duchovne načerpať prostredníctvom duchovnej obnovy, sviatosti zmierenia či svätej omše. Nechýba ani športový a oddychový program.

Biznis platforma ponúka možnosť a priestor rozvíjať svoje podnikanie, možnosť nájsť klientov, odberateľov či dodávateľov, ktorí pri svojej práci vyznávajú rovnaké hodnoty a možnosť pomáhať si nielen navzájom, ale aj saleziánskej rodine. Do budúcna plánujú exallievi vytvoriť medzinárodnú platformu exallievov, ktorá bude silným subjektom symbolizujúcim poctivé a kvalitné podnikanie.

Posledné stretnutie podnikateľov sa uskutočnilo 17.–18. apríla 2015 v Častej – Papierničke. Ďalšie stretnutie bude 26.–27. júna 2015 vo Viničnom.

Informoval: Michal Nemček

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.