Projekt Forty for you: Pôstny dar mladých pre ľudí v dnešnej dobe

(Bratislava, 22. februára 2023) – Laura, združenie mladých, v spolupráci so sestrami saleziánkami aj tento rok pripravili pôstne zamyslenia pre mladých s názvom Forty for you. Zamyslenia napísali mladí ľudia pre mladých. Ponúkajú priestor a podnety pre lepšie prežitie pôstneho obdobia a dôkladnejšiu duchovnú prípravu pred veľkonočnými sviatkami.

Tento rok sa do projektu zapojilo viac ako 50 dobrovoľníkov, ktorým sa podarilo vytvoriť zamyslenia nad evanjeliom každého dňa. Pre záujemcov budú dostupné v mobilnej aplikácii pre systém Android Forty ForYou, na FB stránke@FortyForYounke@FortyForYounke@FortyForYou, instagrame IG @lauramladez a na webe laura-mladez.sk.  

Projekt Forty for you začne na Popolcovú stredu a bude trvať do Veľkonočného pondelka (10.4.2023). Cieľom projektu je predovšetkým poskytnúť mladým, ale nielen im, podnety a priestor k hlbšiemu prežívaniu pôstneho obdobia. Ponúka zamyslenia vo forme zdieľania mladých ľudí, podnety na osobnú modlitbu a konkrétny skutok na deň v súlade s Božím slovom a bonus – pieseň, myšlienku, návrh na prednášku. Obohatením ročníka 2023 sú nedeľné zamyslenia z dielne sestier saleziánok, biblistiek.

Projekt Forty for you nepredstavuje len teóriu ako lepšie prežiť pôst. Podnecuje mladého človeka k skutkom na prehĺbenie jeho viery. „Keď sa zamýšľam, ako ja vnímam celý projekt, je to jasné. For you… niečo pre teba! Niečo, čoho cieľom je tešiť, povzbudzovať, obohacovať iných. Je pre mňa nádherným pôstnym darom pre ľudí v dnešnej dobe. Pomáha prežiť štyridsať dní jednoduchšie, krajšie, no čo je podstatné, hlavne s veľkou hĺbkou vo vnútri. Nielen ako čas, kedy človek ‚nemôže‘ počúvať príliš radostnú a hlasnú hudbu; nielen ako čas, kedy sa človek musí zriecť oveľa viac vecí ako obyčajne; nielen ako čas, kedy chodíme na krížovú cestu; nielen ako čas, ktorý treba jednoducho ‚prežiť‘.“ S Forty for you sa dá prežiť pôst mimoriadne,“ hodnotí projekt autorka Lenka.

Zamyslenia sa dajú využívať aj ako forma rannej modlitby na internátoch či hodinách náboženstva. Zdroj: www.laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.