Projekt Otcovia a synovia má novú knihu Drakobijec – moja cesta

(Banská Bystrica, 13. februára 2015) – Spoločenstvo otcov z Banskej Bystrice začalo pred štyrmi rokmi realizovať program OTCOVIA A SYNOVIA (OTCaSY). Minulý rok vybudovali portál www.otcasy.sk a pozývajú k podobnej skúsenosti a angažovanosti ďalšie skupiny otcov.

Ústrednou témou v roku 2015 je tvorba a realizácia inšpiratívneho itinerára: "S chlapcom na ceste zrenia" (cesta a program pre otcov), ktorý má byť podkladom pre spoločné aktivity, rozhovory a vnútorné rozhodovanie chlapcov v ich osobnostnom raste. Itinerár bude dostupný od 1. 3. 2015 pre registrovaných členov na www.otcasy.sk . Dôležitou súčasťou tohto itinerára je príbeh: "Drakobijec – moja cesta" (cesta a program pre chlapca), ktorý bude chlapca motivovať, aby slobodne vykročil na svoju vlastnú cestu, kde môže získavať schopnosti a cnosti podobne ako hrdina v príbehu.

2015 02 13 DrakobijecAutor knihy Drakobijec – moja cesta Marek Domes o nej povedal: "Knižka je písaná najmä pre chlapcov vo veku 9-13 rokov. Hlavným hrdinom knihy je chlapec Artúr, ktorý bojuje proti zlu tým, že sa zdokonaľuje v dobrom. Zdokonaľuje sa v cnostiach. Úlohou otca chlapca, alebo iného dospelého muža z jeho okolia, ktorému chlapec dôveruje, je na tejto ceste ho sprevádzať, byť mu nablízku, tráviť spoločný čas tak, aby chlapec prirodzene a sám vyjadril, čo prežíva a aké otázky si kladie v súvislosti s príbehom DRAKOBIJCU."

Kniha môže byť výborným pomocníkom aj v práci s miništrantmi, animátormi, sprevádzaní rovesníckych skupín vo farnostiach alebo mládežníckych organizáciách, v kresťanskom skautingu, na táboroch, či ako podklad pre tvorbu duchovných obnov detí po prvom svätom prijímaní.

Knihu je možné objednať v predpredaji už dnes vo Vydavateľstve Don Bosco.

 

 

informoval Juraj Hajkovský, predseda združenia Zaostri na rodinu

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.