Provincia sa v pondelok spoločne modlila

(Demänovská dolina, 15. októbra 2012) – Delegáti si počas prvého dňa provinciálnej kapituly vykonali duchovnú obnovu. Krátke zamyslenie, ktoré trvalo iba dvadsať minút, predniesol provinciál don Karol Maník. Najprv odovzdal delegátom pozdravy od členov saleziánskej rodiny a tiež pripomenul, že duchovnú obnovu si robia aj bratia, ktorí zostali doma.

Ubezpečil delegátov, že kapitula bude mať najmä duchovný rozmer. „Naše stretnutie sa deje v kontexte života Kongregácie, počas príprav na 27. Generálnu kapitulu. Otázka, ktorú si kladieme znie takto: ´Ako máme my saleziáni žiť evanjelium dnes na Slovensku?´“ Aj téma kapituly, aj metodológia stretnutia napomôžu tomu, aby „sme začali hlbokú reflexiu nad naším zasväteným životom a poslaním“. 

Hlavný predstavený už pred šiestimi rokmi poznamenal, že v tomto procese „nemôžeme zaujať rolu diváka“. „Jedna provinciálna kapitula nezmení všetko. Iba Boh môže začať zmenu, preto sme na začiatok rokovaní chceli duchovnú obnovu“, vysvetlil zámer provinciál. Počas svätej omše sa prihovoril prítomným don Štefan Turanský. Homíliu začal skutočnou príhodou, keď vo vlaku stretol jedného bývalého študenta zo šaštínskeho gymnázia. Ten mu na záver dlhého dialógu pri rozlúčke povedal: „Každý salezián by mal byť druhým donom Boscom. Vy saleziáni máte v sebe niečo neobyčajné. Máte čo dávať mladým!“ Preto aj na základe evanjeliového textu požiadal delegátov kapituly, aby jediným znamením, ktoré si žiadame bol Kristus. Ani nie tak výsledky, zmeny, plány alebo rozhodnutia. „Často síce práve podľa nich hodnotíme, či to na kapitule za niečo stálo alebo nie. Ak sme však stotožnení s Kristom, ak sa ním necháme denne meniť – vtedy sa staneme znamením Božej lásky pre mladých“, povedal don Turanský.

Na záver dňa sa delegáti stretli ešte na krátkej adorácii, ktorá bola spojená s modlitbou vešpier.

121016_kapitula_1.jpg121016_kapitula_2.jpg121016_kapitula_3.jpg

Informoval don Maroš Peciar

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.