Provinciál hovoril novým saleziánom o snoch

(Poprad, 17. augusta 2016) – Tradične na deň slávnosti Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta v Poprade-Veľkej vstúpili do Saleziánskej spoločnosti dvaja mladí muži, ktorí ukončili svoj ročný noviciát. Peter Biela z Michaloviec a Lukáš Závodník z Bardejova prežili v Poprade ročnú prípravu na rehoľný život spolu s dvoma českými novicmi, ktorí zložili svoje prvé sľuby v sobotu 13. augusta v Zlíne. Rehoľnými sľubmi saleziáni dávajú svoj život Bohu a mladým a stávajú sa členmi saleziánskej rodiny, ktorú založil don Bosco.

2016 08 17 prvesluby4(Klikom na obrázok otvoríte videozáznam celej kázne provinciála dona Jozefa Ižolda z 15. augusta 2016.)

Vo svojom príhovore počas svätej omše vo farskom kostole v Poprade-Veľkej dvom novým saleziánom provinciál don Jozef Ižold hovoril o snoch, ktoré preklopil aj do prianí. Predstavil im päť snov hlavného predstaveného, nástupcu dona Bosca, o budúcnosti saleziánskej spoločnosti: „Vy ste tou budúcnosťou,“ povedal na úvod. Prvým snom hlavného predstaveného je kongregácia šťastných saleziánov. „Toto je moje prvé prianie pre vás, aby ste boli šťastní.“ Ako príklad život spomenul spolubrata, ktorý len pred niekoľkými dňami umrel v saleziánskej komunite v Prešove – koadjútor Eugen Baša. Provinciál vyzdvihol skutočnosť, že tento spolubrat bol šťastný vo svojom povolaní. Druhým snom a prianím je kongregácia ľudí, ktorí sú ľuďmi viery a sú plní Boha. „Tak aj ja vám prajem, aby ten intenzívny rok, ktorý ste zakúsili v noviciáte, skúsenosť s Bohom, aby sa prehlbovala.“ Tretím prianím, ktoré odráža tretí sen hlavného predstaveného o saleziánoch budúcnosti, sú saleziáni zapálení za najchudobnejších mladých. „…prajem, aby ten váš život bol prežívaný naozaj v takej štedrosti.“ Vo štvrtom sne ide o kongregáciu skutočných evanjelizátorov a vychovávateľov k viere. „Prajem vám, aby vaše srdcia boli srdcia skutočných vychovávateľov, ktoré prinášajú mladému človekovi radosť a silu evanjelia.“ Posledným, piatym prianím hlavného predstaveného saleziánov je kongregácia, ktorá je misionárska. „Ja neviem, či pôjdete do misií… prajem vám byť v srdci misionárom, že nechcem si nechať Ježišov poklad pre seba, chcem ho rozdávať.“

2016 08 17 prvesluby2

Peter Biela a Lukáš Závodník po provinciálovom príhovore zložili svoje prvé rehoľné sľuby a stali sa členmi Saleziánskej spoločnosti. Pri tejto slávnosti bolo prítomných niečo viac ako 50 slovenských saleziánov, čo je zhruba štvrtina všetkých členov slovenskej provincie. Nechýbala tiež provinciálka sestier saleziánok Janka Kurkinová a niekoľko jej spolusestier, tiež ich magisterka a novicky, a rovnako aj ďalší zástupcovia saleziánskej rodiny. Zo saleziánskych stredísk z rodných miest nových saleziánov prišlo veľa mladých. Liturgiu hudobne sprevádzala hudobná skupina Esprit, v ktorej Peter Biela kedysi účinkoval.

Večer pred slávnosťou prvých sľubov provinciál Jozef Ižold prijal do noviciátu troch nových novicov, ktorí vložili svoje ruky do rúk magistra dona Petra Timka. Dvaja sú Slováci a jeden je z Ukrajiny. Slovenský saleziánsky noviciát má tak aj tento rok medzinárodný rozmer.

2016 08 17 prvesluby3

2016 08 17 prvesluby1

rhsdb, foto Miroslav Podstavek SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.