Provinciál o Dni vďačnosti: rodinná atmosféra bola hmatateľná

(Šaštín,  2. septembra 2014) – Približne 1500 členov saleziánskej rodiny a priateľov dona Bosca, vrátane mnohých mladých z celého Slovenska, sa zišlo na Deň vďačnosti saleziánskej rodiny do Šaštína 29. augusta. Niektorí pricestovali až z Košíc, Humenného či Michaloviec, skupinky mladých z Bratislavy-Trnávky a Bratislavy-Mamateyovej prišli dokonca pešo.

V naplnenej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie predsedal ďakovnej svätej omši za 90 rokov saleziánskeho diela pod Tatrami vzácny hosť z Ríma, vikár hlavného predstaveného, don Francesco Cereda. Medzi desiatkami koncelebrantov boli aj viacerí spolubratia z českej saleziánskej provincie na čele s ich provinciálom donom Petrom Vaculíkom. Nechýbal vikár rakúskej provincie, don Siegfried Kettner. V slnečnom počasí sa po omši konal obed na nádvorí šaštínskeho komplexu. „Našu ďakovnú púť v Šaštíne, pri ktorej sme ďakovali za 90-ročnú prítomnosť saleziánov na Slovensku, Pán Boh požehnal nádherným počasím, radostnou, bratskou a rodinnou atmosférou, ktorá bola takmer hmatateľná,“ opísal slávnosť slovenský provinciál saleziánov don Jozef Ižold. Ďakovná púť sa zároveň odohrala počas Roku Sedembolestnej, ktorý bol vyhlásený pred 450 rokmi. Prvá komunita saleziánov na Slovensku bola založená práve v Šaštíne – odvtedy saleziáni spravujú Národnú baziliku.

Popoludňajší program patril prezentácii o dejinách diela dona Bosca pod Tatrami, čo chvíľami atmosférou pripomínalo prezeranie rodinného fotoalbumu, ako sa vyjadrila mladá účastníčka z Bratislavy.

Po spoločnej eucharistickej adorácii a záverečnom pozdrave dona Ceredu sa krátko všetkým prítomným ešte prihovoril provinciál don Ižold. „Mne prislúcha napísať už len bodku. Dnes môžem vyjadriť veľkú radosť, ktorú som prežíval počas dnešného dňa. Radosť plnú vďačnosti, toho, že don Bosco prišiel a nezostal tu osamotený, že tie dejiny jeho prítomnosti sa píšu. Don Bosco najradšej študoval dejiny. Vnímal život ako dejiny spásy. Písal dejiny cirkvi, biblické dejiny. Náš život sú dejiny, je to príbeh, kde nie sme každý sám niekde v kúte, ale kde Pán Boh si nás vedie. A to sme mohli vnímať, aj keď sme pozerali na tie slovenské dejiny, kde Boh stál pri tých našich bratoch. Boh im dával odvahu v časoch nadšenia, budovania, rozbehu. Ale Boh bol pri bratoch, sestrách aj v čase ťažkostí, prenasledovania. On im dával odvahu objať aj kríž, obetovať sa, modliť sa. My sme súčasťou dejín spásy. Nad nami je Božia prozreteľnosť, Božia ruka, ktorá si nás vedie. Dnes sme ďakovali za toto, že Pán Boh si to svoje dielo robí. Jemu záleží na mladých a chce, aby sme aj my pridali ruku k dielu. Aby sme aj my povedali: Pane Bože som tu, som ti k dispozícii. To je jedno, kam ma zavoláš, akú mi dáš úlohu, ale chcem sa zaradiť do týchto tvojich dejín, ktoré si ty vymyslel a ktoré ty vedieš. Tak vám prajem, aby ste šťastne docestovali domov, ale predovšetkým, aby sme šťastne všetci docestovali do tej zasľúbenej zeme. Takže šťastnú cestu a pekné pokračovanie. “ 

Na ďakovnú púť sa zišli všetky zložky saleziánskej rodiny, ktoré sú prítomné na Slovensku. Priamy prenos zo svätej omše priniesla Televízia Lux. Na Deň vďačnosti bola zároveň v priestoroch pri bazilike nainštalovaná výstava o dejinách saleziánov na Slovensku, ktorá ponúka stručný, ale zaujímavo dokumentovaný pohľad na život synov dona Bosca v našej krajine. Počas nasledujúcich mesiacov si ju budú môcť pozrieť všetci návštevníci šaštínskej baziliky.Fotoalbum na facebooku Bazilika Sedembolestnej.

 

rhsdb, foto Jozef Kajan

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.