Provinciál posvätil Nové oratórium saleziánov z Miletičovej (+video)

(Bratislava, 3. februára 2021) – Na slávnosť dona Bosca, 31. januára, sa v Bratislave uskutočnilo požehnanie priestorov Nového oratóra. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, bola prítomná len komunita saleziánov z Miletičovej a posviacka sa vysielala online.

Nové oratórium posvätil provinciál saleziánov don Peter Timko. Vyjadril túžbu, aby táto štruktúra nezostala bez ducha a bola naplnená duchom dona Bosca. Direktor miestnej komunity don František Kubovič vo svojom príhovore okrem iného povedal, že „priestory Nového oratória sú zázrak“ a zároveň sú „naplnením Božieho sna“.

Sen postaviť nové oratórium tu bol už vyše dvadsať rokov, keďže to doterajšie bolo v prebudovaných nevyhovujúcich garážach, ktoré sa postavili za komunistického režimu, a potom sa vrátili saleziánom. V roku 2017 bola vyhlásená verejná súťaž, ale víťazný projekt bol príliš finančne náročný a provinciálna rada ho neschválila.

Následne provinciálny ekonóm don Andrej Kňaze oslovil ateliér GRAU, ktorý vypracoval návrh. Ten miestna komunita za pomoci laikov doladila a v lete 2019 sa začalo s vysťahovaním priestorov. Stavebné práce začali v decembri a budova bola skolaudovaná už v novembri 2020. Práce sledoval miestny ekonóm don Ján Maturkanič, ktorý bol každý deň na stavbe a patrí mu veľká vďaka, za dielo ktoré vzniklo.

Počas prác sa prebudovali ubytovacie priestory provinciálneho domu pre obe komunity saleziánov a na prízemí sa vytvoril priestor oratória pre klubovne, čajovňu a kaplnku. Tým sa ukončila prvá etapa prestavby Nového oratória. V druhej etape by sa mala vybudovať telocvičňa, ihriská a zveľadiť areál.

Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí podporili toto dielo. Viac sa o ňom môžete dozvedieť na stránke www.noveoratko.sk.

Viac fotiek z posviacky nájdete vo fotoalbume.

Informoval: František Kubovič SDB

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.