Provinciál saleziánov: Alfonz Paulen mal veľkú lásku k Bohu a k dušiam

(Šenkvice 19. apríla 2019) – Pri príležitosti 65. výročia smrti kňaza Alfonza Paulena, ktorý zomrel 10. apríla 1954 na následky väzenia, sa v Šenkviciach konala v sobotu 6. apríla spomienková slávnosť. Don Paulen bol bratrancom saleziána Antona Vácvala a spolupracoval aj s bl. Titusom Zemanom pri jeho prevádzaní bohoslovcov a kňazov za hranice.

2019 04 19 paulen1

Vo farnosti, v ktorej don Paulen naposledy pôsobil, slávil pri spomienke svätú omšu Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Spolu s ním koncelebroval provinciál saleziánov don Jozef Ižold a jeho vikár a tiež ďalší kňazi. Na spomienku pricestovali aj veriaci z Banského Studenca, kde Alfonz Paulen pôsobil počas druhej svetovej vojny a dokázal tam uchrániť obyvateľov pred gestapom i pred partizánmi.

2019 04 19 Paulen„V roku 1947 začína vdp. Alfonz Paulen pôsobiť v Šenkviciach a hneď od začiatku bol veľmi pastoračne činný,“ uvádza don Jozef Luscoň, ktorý napísal scenár pre nový dokumentárny film o Paulenovi. Blahoslavený Titus Zeman začal pôsobiť v Šenkviciach ako kaplán pri Paulenovi v septembri 1949. Don Paulen mu pomáhal skrývať niektorých z tých, čo chceli prejsť tajne cez hranice s Titusom. „Po nevydarenej tretej výprave sa ktosi z väznených preriekol, kde sa skrývali a na povrch vyšlo aj meno vdp. Paulena. Bol mučený a odsúdený na jedenásť rokov ťažkého žalára. Vo väznici v Mírove ho dali na samotku, kde chytil obličkový záchvat. Po ukrutných bolestiach ho presunuli na celu k spoluväzňom donovi Zemanovi a Sandtnerovi. Keď bolesti neprestávali, don Titus ho preniesol na ošetrovňu. Cestou vdp. Paulen požiadal, aby ho don Zeman vyspovedal a aby mohol zložiť rehoľné sľuby (ako salezián), čo sa aj stalo. Do nemocnice ho strážcovia odviezli až na druhý deň a osem hodín ho vozili v sanitke, takže v nej zomrel v ukrutných bolestiach,“ opisuje životný údel Alfonza Paulena Jozef Luscoň.

„Podľa cirkevno-právnych predpisov by sa dalo všeličo pýtať, ale smrť sa nepýta na naše predpisy, nedala na to času – jurisdikcia smrti je omnoho širšia ako iné naše predpisy. Bola to vlastne mučenícka smrť,“ konštatoval vo svojom svedectve – či sľuby boli platné – neskorší predstavený slovenských saleziánov don Andrej Dermek, rovnako v tom čase väznený.

Pri spomienkovej slávnosti v Šenkviciach Mons. Jozef Haľko v kázni vyzdvihol spoluprácu a zanietenosť dona Titusa Zemana a Alfonza Paulena pri záchrane povolaní. Provinciál saleziánov don Jozef Ižold sa na adresu dona Paulena vyjadril: „Je veľmi zaujímavé, že práve v tom najťažšom okamihu svojho života sa vdp. Paulen rozhodol zložiť sľuby. Svedčí to o jeho veľkej láske k Bohu a dušiam.“

Pri príležitosti 65. výročia smrti dona Alfoza Paulena bol natočený dokumentárny film Hrdina lásky, ktorý odkrýva jeho veľkú osobnosť i spoluprácu s blahoslaveným Titusom Zemanom. Dokumentárny film bude mať premiéru 6. mája v Televízii Lux.

2019 04 19 paulen2

rhsdb, informoval Jozef Luscoň

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.