Provinciál saleziánov don Peter Timko bol zvolený za člena Rady KVRPS

(Badín, 19. októbra 2021) – V dňoch 14. – 15. októbra sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo už štvrté Zhromaždenie spoločnej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Keďže súčasné vedenie KVRPS končí svoje funkčné obdobie v januári 2022, uskutočnili sa tiež voľby nového vedenia.

Novým predsedom KVRPS bude od 1. februára 2022 p. Juraj Ďurnek, SchP (provinciálny predstavený Rehole piaristov na Slovensku) a zástupkyňou predsedu sr. Renáta Jamborová, SSS (provinciálna predstavená Spoločnosti sociálnych sestier). Za členov Rady boli zvolení: sr. Rafaela Zvrškovcová, OSF (provinciálna predstavená Kongregácie školských sestier sv. Františka), don Peter Timko, SDB (provinciál Saleziánov dona Bosca), sr. Karola Dravecká, OP (generálna predstavená Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy) a páter Tomáš Brezáni, CM (provinciálny predstavený Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul).

Počas zasadnutia si predstavení reholí vypočuli aj Správu KVRPS za obdobie 2019 – 2021. „Spoločná Konferencia je dobre rozbehnutá, potrebné je ísť ďalej, nebáť sa s odvahou kráčať a dať svoj podiel do spoločného úsilia. Táto Konferencia nemôže stáť na jednotlivcoch, potrebné je spoločenstvo, zapojenie všetkých. Presne tak, ako to kedysi jasne vyjadril jeden nemenovaný provinciál: ‚Budúcnosť reholí je v spolupráci.‘ Myslím, že toto zostáva stále platné, a preto je tu čas vďačnosti, ale aj čas otvárať nové horizonty,“ uviedol v závere predkladanej správy Václav Hypius, CSsR, predseda KVRPS.

Zhromaždenie KVRPS formou online pozdravil aj Mons. Cyril Vasiľ, predseda Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorý sa zasadnutia nemohol osobne zúčastniť. Vo svojom príhovore sa zameral na aktuálnu tému synodality.

Zdroj: zasvatenyzivot.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.