Provinciál saleziánov don Peter Timko oslavuje päťdesiatku

(Bratislava, 9. apríla 2023) – Pri tejto príležitosti by sme mu chceli popriať:

Milý otec provinciál Peter,

dnes okrem radosti a nádeje zo zmŕtvychvstania Krista zdieľame aj radosť a vďačnosť za dar Tvojho života a povolania.Prajeme Ti, aby si bol zdravý, plný mladíckeho ducha.

Niektorí, ktorí oslávili päťdesiatku pred Tebou tvrdia, že teraz už bude všetko inak 🙂

Prajeme dar múdrosti a vytrvalosti pre úrad, ktorý Ti bol zverený v mene dona Bosca na Slovensku. Nech aj služba provinciála je pre Teba ďalšou etapou na ceste spoznávania dobrého Nebeského Otca. Dary Ducha Svätého, hlboký pokoj a radosť, nech sú Ti odmenou za každodenné sprostredkovanie milostí mladým, spolubratom a členom saleziánskej rodiny.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.