Provinciáli pracujú na Projekte Európa

V dňoch od 30. novembra do 2. decembra sa v Ríme uskutočnilo štvrté stretnutie európskych provinciálov. Témy, ktoré rozvíjali počas týchto dní majú pomôcť obnoviť Projekt Európa, iniciovaný saleziánskou kongregáciou v januári 2009, v harmónii s dobou a smerovaním Cirkvi. Stretnutia provinciálov, ktorí tvoria Projekt Európa, sa koná každé dva roky. 

2012_12_6_ans_projekteuropa1_540x380.jpg

Provinciáli sa zapojili do počúvania, diskutovania a skupinovej práce najmä o týchto štyroch oblastiach:-    Hlavný predstavený prezentoval správu o súčasnom stave Projektu Európa, ktorá bola vytvorená na základe dotazníkov od provinciálov-    Arcibiskup Salvatore Fisichella prezentoval tému „Nová evanjelizácia pre odovzdávanie kresťanskej viery v Európe“-    Don Vito Orlando prezentoval svoj výskum „Pozornosť pre imigrantov a saleziánska misia v multikultúrnych spoločnostiach v Európe“ –    Európski provinciáli boli pozvaní do diskusie o budúcnosti Projektu Európa.

2012_12_6_ans_projekteuropa2_540x360.jpg

Reflexiu a debatu v skupinách viedli najmä aspekty posilnenia, zmeny a predstavenia Projektu Európa.

Mnoho bodov načrtnutých počas zasadnutia vyžadovalo základnú potrebu revitalizácie zvnútra. To znamená znovuobjavenie a posilnenie nadšenia pre povolania a charizmu a zároveň ponúknutie zmyslu a podpory novému plánovaniu a reorganizácii práce, provincií, regiónov a zvlášť pastorácie povolaní v každom saleziánovi.

V hodnotení hlavný predstavený spomenul, že počas tohto stretnutia si všimol veľké zainteresovanie a záujem do Projektu Európa, ktorý patrí celej kongregácii. „Projekt Európa pokračuje!“, uviedol poukazujúc na 27. generálnu kapitulu a dvesté výročie don Boscovho narodenia, ktoré sú spolu s Projektom zdrojom obnovy v rodine. „Potrebujeme ľudí pevne zakorenených v osobe Ježiša Krista.“

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.