Provinciáli regiónu Európa Sever sa stretli v Poľsku

(Piła, Poľsko, 17. mája 2013) – V Poľsku sa v dňoch 10. – 13. mája uskutočnilo stretnutie provinciálov a provinciálnych delegátov regiónu Európa Sever. Hostiteľom bol pri tejto príležitosti provinciál, don Marek Chmielewski z provincie Piła.

Počas stretnutia, ktorému predsedal provinciálny radca pre severnú Európu, don Marek Chrzan, prebrali rôzne témy. Medzi nimi boli správa z regiónu pre 27. Generálnu kapitulu (27. GK) a vízia na nasledujúcich šesť rokov, púť relikvií dona Bosca, správy obsahujúce názory a skúsenosti, provinciálne kapituly vo svetle 27. GK, animácia saleziánskej rodiny založená na dokumente o identite, predstavenie osobnosti koadjútora Štefana Sándora, maďarského mučeníka, ktorý bude čoskoro blahorečený, a iné témy a novinky z dôležitých udalostí v každej provincii.

2013 05 17 ANS provinciali3

V nedeľu 12. mája slávili provinciáli svätú omšu v saleziánskej farnosti Rumia. Tento farský kostol, ktorý je zasvätený Panne Márii Pomocnici kresťanov, bude 24. mája povýšený na mariánsku svätyňu Gdanskej diecézy. Práca v Rumii sa vyznačuje pastoračnou a výchovnou činnosťou. Zahŕňa farnosť, oratórium, strednú a základnú školu, domov pre chlapcov. Patrí k nej aj dielo v Kniewe, výchovné centrum s názvom „Náš domov“, ktoré pozostáva zo školy a ubytovania pre chlapcov v núdzi.

2013 05 17 ANS provinciali2

Počas stretnutia boli aj príležitosti na bratské zdieľanie a kultúrne aktivity. Okrem návštevy Rumie mali provinciáli a delegáti čas aj na malú plavbu v zátoke Gdansku a návštevu historických miest v lodenici, v ktorej sa zrodilo hnutie Solidarita.

Momentálne je v regióne 14 provincií, jedno špeciálne zriadenie – gréckokatolícke na Ukrajine, dve provinciálne delegácie – na Malte, ktorá patrí pod Írsku provinciu a v Bielorusku, ktoré patrí pod Varšavskú provinciu. Región má 243 kanonických zriadení a ďalších 144 prítomností, čo spolu tvorí 387 miest s 2349 saleziánmi, z ktorých 171 má dočasné sľuby.

2013 05 17 ANS provinciali1

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.