Provinciáli z celej Európy sa stretli na pravidelnom stretnutí v Ríme

(Rím, Taliansko, 9. decembra 2016) – Od roku 2004 sa provinciáli Európy zišli už po šiestykrát na svojom pravidelnom stretnutí, ktoré sa koná každý druhý rok. Tentokrát sa uskutočnilo 2.-4. decembra v hlavnom dome saleziánov v Ríme a pomáha prekonať rozdiely medzi dvoma európskymi regiónmi a mnohými jazykmi, zdieľať sa o pozitívnych aktivitách a najmä rozlíšiť niektoré spoločne priority v Európe. Zúčastnil sa ho aj slovenský provinciál don Jozef Ižold.

2016 12 09 ANS provinciali2

Viac ako 60 saleziánov – celá hlavná rada vrátane hlavného predstaveného, všetci provinciáli Európy a koordinátori pre pastoráciu mládeže a formáciu – sa sústredilo najmä na poslanie s chudobnými mladými (utečenci a migranti, centrá pre odborné vzdelávanie) a na saleziánsku formáciu v Európe.

Skupinový workshop pomohol rozlíšiť niektoré priority v napredovaní, napríklad posilnenie prítomnosti medzi mladými utečencami a migrantmi (obzvlášť maloletými bez sprievodu), formácia laického misijného partnerstva spolu so saleziánmi a reštrukturalizácia formačných komunít starého kontinentu.

Pozvaný hosť don Munir El Rai, provinciál zo Stredného východu, hovoril o súčasnej situácii v Sýrii a o dvoch saleziánskych komunitách, zložených zo siedmych bratov, ktorí sa starajú o 2000 mladých v dielach v Aleppe a Damasku. Saleziáni z Veľkej Británie všetkých pozvali do svojho obnoveného formačného domu v Londýne – Battersea a vikár hlavného predstaveného hovoril o procese prác v medzinárodných komunitách na Valdoccu a Colle Don Bosco v oblasti prijímania hostí a animácie.

Počas svätej omše v posledný deň stretnutia hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime povzbudil poslucháčov k tomu, aby mali nádej pri čelení akejkoľvek výzve, a istotu, že Pán koná spravodlivo voči pokorným. "Boli sme povolaní pracovať za spravodlivosť pre tých najmenších, to je našim znakom, poslední budú našou spásou," povedal.

Don Ángel vyzval spolubratov k tomu, aby pokračovali v rúcaní bariér medzi rozličnými provinciami a krajinami, aby prechovávali širšie a hlbšie videnie budúcnosti saleziánskej charizmy, ktorá je vždy sústredená na chudobných mladých. Hovoril o svojom sne o prítomnosti viacerých mladších misionárov, ktorí pomôžu budovať interkulturálne, medzinárodné a medziprovinčné komunity v Európe s bohatšou dynamikou.

Všetci prítomní provinciáli boli pozvaní k tomu, aby uvažovali ako európski saleziáni a zdieľali sviežu a živú charizmu, ktorá je tak potrebná pre dnešných mladých.

2016 12 09 ANS provinciali3

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.