Provinciálna kapitula ponúka šancu zdvihnúť pohľad

(Demänovská dolina, 14. októbra  2012) –  „Neprišli sme na kongres, ale chceme počúvať, diskutovať a hľadať, čo Pán od nás chce“. Týmito slovami privítal na provinciálnej kapitule svojich 56 spolubratov provinciál Saleziánov dona Bosca na Slovensku don Karol Maník. Uprostred pokojného prostredia Nízkych Tatier sa stretáva takmer tretina provincie. Prítomní sú aj zástupcovia misionárov don Štefan Kormančík z Baku a don Ján Chovaňák z Jakutska. Pre chorobu sa na poslednú chvíľu ospravedlnil don Peter Bešenyei z Luníka IX, ktorého zastupuje náhradník don Jozef Žembera.  Provinciálnu kapitulu vedie regulátor Tibor Reimer.

Počas úvodného večerného rokovania účastníci schválili rokovací poriadok a program na nasledujúce dni. Okrem toho vyplnili dotazník, ktorý poslúži delegátovi pre pastoráciu mládeže na doplnenie prehodnotenia Organického projektu provincie.  Ten bol v platnosti od roku 2010 a čaká na svoju aktualizáciu. 

V programe kapituly je okrem riadnych zasadnutí a práce v menších skupinách aj debata o investičných prioritách, o provinciálnom direktóriu a o spomínanom Organickom projekte provincie. Veľké očakávania sprevádzajú Správu o stave provincie, kde provinciál prednesie zhodnotenie a bilanciu uplynulých troch rokov. Účastníci kapituly okrem toho budú mať možnosť vidieť v predpremiére film Prešiel som hranicu o donovi Titusovi Zemanovi a tiež osobne stretnúť nového spolubrata, misionára z Indie, dona Jeralda Davida. 

Srdečné zvítania spolubratov zo všetkých 25 komunít na záver večera nahradil priestor na stíšenie. Zajtra sa totiž provinciálna kapitula začne duchovnou obnovou, ku ktorej sa na diaľku pripoja aj spolubratia, ktorí zostali doma. 

Provinciálna kapitula je reprezentatívne zhromaždenie spolubratov a miestnych komunít.  Zvoláva ju provinciál spravidla každé tri roky. Kapitula rozhoduje o veciach, ktoré sa týkajú provincie. Tiež jej prislúcha hľadať vhodné prostriedky na rozvoj rehoľného a pastoračného života provincie.  Zhromaždenie sa stretáva dvakrát – aktuálne v októbri a začiatkom mája budúceho roku. 

Večerné slovko vikára dona Jozefa Ižolda (niekoľko myšlienok)Téma 27. Generálnej Kapituly „Svedkovia evanjeliovej radikálnosti“ nás vedie k uvažovaniu ako dnes šíriť evanjelium. Niekedy sám prežívam skepsu voči dokumentom. Ale keď si uvedomím, že je za tým veriace srdce nášho Hlavného predstaveného, tak tam vidím nielen text, ale najmä jeho hľadanie. 

Žijeme v dňoch 50. výročia II. Vatikánskeho koncilu a Roku viery. My sme tiež veriace spoločenstvo. Niekedy čakáme výsledky hneď. Zdá sa, že ideme v ústrety obdobiu trpezlivého čakania. Svet sa nedá zmeniť za dva dni. Toto čakanie nás utvrdzuje vo vedomí, že Boh si nás vedie, že má pre nás pripravené ťažké úlohy. 

Na hlavnom oltári v bazilike Panny Márie Pomocnice v Turíne je veľký obraz. Don Bosco na ňom chcel mať zobrazené celé nebo, veľa svätcov, evanjelistov, ale aj Supergu a tiež Valdocco. Don Bosco totiž prepájal svoj svet so svetom turínskej a talianskej Cirkvi a tiež s nebeským svetom. 

Provinciálna kapitula je šanca zdvihnúť pohľad. Zdvihnúť pohľad a nebyť zameraný iba na to, čo každý deň žijem. 

121014_kapitula_2.jpg

 

121014_kapitula_3.jpg

 

121014_kapitula_4.jpg

Informoval Maroš Peciar SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.