Provinciálna kapitula riešila návrhy od bratov

(Čičmany 6. novembra 2015) – Štvrtý, predposledný, deň Provinciálnej kapituly (PK) saleziánov bol naplnený diskusiami a hlasovaniami o rôznych témach.

Samotní delegáti PK podali počas týchto dní niektoré návrhy. V krátkej diskusii sa tak vo štvrtok ráno znova vyjadrili k návrhu skupiny spolubratov o zmene vo fungovaní prípravy kandidátov pred noviciátom. Výsledkom hlasovania je, že forma prípravy kandidátov zostane ako doteraz. Následne sa kapitula zaoberala návrhom jedného z účastníkov PK, aby sa pripravil rámec pre priebeh duchovných cvičení, ako to žiadajú aj Pravidlá kongregácie.Diskusia na kapitule potom pokračovala návrhom skupiny saleziánov o riešení starostlivosti o starých a chorých spolubratov.

2015 11 06 pk 4den-3

Dopoludnia sa ešte delegáti vrátili k materiálu z diskusie k správe o stave provincie. V skupinách vybrali témy, ktorými by sa PK ešte mala zaoberať. Napokon boli vybraté tri: výchovno-pastoračný projekt, permanentná formácia a pastorácia povolaní. Na začiatku popoludnia účastníci kapituly potom diskutovali ako tieto tri témy uchopiť. Rozhodli, že budú ustanovené dve komisie pre dva okruhy: prvý zahŕňa viacero oblastí ako sú pastorácia Rómov, združenie Domka, zapájanie laikov, animácia saleziánskej rodiny, pastorácia rodín a pastorácia povolaní; ako druhý okruh určila kapitula permanentnú formáciu saleziánov. Komisie pripravia podklady pre jarné zasadanie kapituly. Delegáti potom v skupinách rozmýšľali o podrobnejších krokoch, postupoch pre každú oblasť; závery zo skupín budú predstavené v piatok dopoludnia.

Podvečerný pracovná blok venovala kapitula pokračovaniu diskusie o budúcnosti saleziánskej prítomnosti v Šaštíne a delegáti napokon tému uzavreli hlasovaním.Účastníci kapituly sa dnes tiež zhodli na tom, že toto jesenné zasadanie PK bude trvať do piatku večera.

2015 11 06 pk 4den-1

2015 11 06 pk 4den-2

2015 11 06 pk 4den-4

Štvrtý deň rokovania provinciálnej kapituly ukončili saleziáni pri dlhšej večeri, o ktorú sa postarala komunita z Hodov – na stôl ponúkla doma odchovanú „jahňacinu“.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.