Provinciálna kapitula saleziánov bude pokračovať v Čičmanoch

(Bratislava 8. apríla 2016) – Slovenskí saleziáni budú od nedele 10. apríla pokračovať v prácach svojej Provinciálnej kapituly jarným zasadaním. V novembri sa uskutočnilo jesenné zasadanie a medzičasom pracovala kapitula formou viacerých komisií.

„Táto provinciálna kapitula sa zaoberá tým, ako uviesť myšlienky 27. generálnej kapituly saleziánov do praxe na Slovensku. A usilujeme sa tiež nájsť také najdôležitejšie témy, ktoré pomôžu predstaveným provincie usmerňovať saleziánske pôsobenie v najbližších rokoch,“ opísal význam kapituly jej regulátor don Pavol Grach.

Jednotlivé pracovné komisie sa od novembra venovali témam ako pastorácia povolaní, pastorácia rodín, saleziánska rodina a laici, pastorácia Rómov, Domka, či permanentná formácia, perspektíva diela v Šaštíne, ale aj starosť o starších spolubratov, či model priebehu duchovných cvičení. Osobitne sa jedna komisia venovala prehodnoteniu jednotlivých saleziánskych diel na Slovensku.

V programe počas troch pracovných dní jarného zasadania sa bude Provinciálna kapitula saleziánov schádzať na doobedný a poobedný pracovný blok, na spoločné modlitby a každodennú adoráciu pred eucharistiou. V závere zasadania je v programe aj privítanie zástupcov saleziánskej rodiny.

„Pozývam spolubratov saleziánov, i saleziánsku rodinu, aby sa modlili za naše rozhodnutia na Provinciálnej kapitule, aby nás Duch Svätý viedol, aby sme lepšie žili ako bratia, mladým viac pomáhali a mali radi Pána,“ napísal provinciál saleziánov don Jozef Ižold pred začiatkom jarného zasadania všetkým spolubratom v provincii.

2015 11 05 pk 3den-6

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.