Provinciálna kapitula: Tri témy a voľba delegáta na generálnu kapitulu i schválené direktórium

(Žiar 24. apríla 2019) – Saleziáni na svojej Provinciálnej kapitule pokračovali v utorok 24. apríla prácou s textami troch príspevkov pre 28. generálnu kapitulu. V nich má každá provincia vyjadriť svoje vnímanie situácie, interpretáciu i návrhy rozhodnutí ohľadom troch tém.

V prvom doobednom bloku delegát pre pastoráciu mládeže don Ján Holubčík predstavil materiál, ktorý sa zaoberá prvou z troch tém: priorita poslania k mladým. „Vďaka počúvaniu mladých, ich pohľadov, sme viac v reálnom obraze než v bubline,“ konštatoval Ján Holubčík. V pripravenom materiáli komisia pri opise situácie zdôraznila, že mladí „očakávajú od nás príklad, že viera sa dá prežívať naplno aj v súčasnom svete“ a, „že budeme rozumieť digitálnemu svetu, v ktorom žijú“. Pri uvažovaní o chudobe mladých na Slovensku materiál spomína niekoľko jej podôb: mladí chudobní na Božie Slovo, mladí z prostredia rodinnej chudoby (často bez zázemia a hlbokých vzťahov) a sociálne a ekonomicky chudobní mladí zo segregovaných rómskych osád. Po prvej časti opise situácie druhá časť interpretuje situáciu mladých akoby cez saleziánske okuliare. Vyzdvihuje sa, že nevyhnutnou súčasťou vzťahu k mladým je saleziánska asistencia a sprevádzanie, pričom sa vníma potreba aktualizovať model sprevádzania tak, aby reagoval na zmeny medzi mladými – napríklad dôležitosť sprevádzať aj vo virtuálnom svete. Rovnako sa vníma potreba individuálneho ako aj skupinového sprevádzania. Vo vzťahu k mladým z rómskeho prostredia materiál konštatuje, že tam žijú často v uzavretom kruhu biedy a prítomnosť saleziánov a ich pastoračná služba je „často jedinou iskričkou nádeje na to, aby z neho vyšli“.

2019 04 24 pk 2den2

Ešte pred prestávkou sa delegáti kapituly začali zaoberať materiálom k druhej téme: profil dnešného saleziána. Delegát pre formáciu Jozef Skala predstavil proces prípravy materiálu, ktorý vznikol aj z príspevkov komunít, tiež nad ním uvažovala formačná komisia a do úvahy boli vzaté aj niektoré závery z mimoriadnej vizitácie. V príspevkoch z komunít „veľmi žiadaná bola autentickosť života“, zdôraznil don Skala a pripomenul, že mladí sú dnes na to veľmi citliví. Pri pohľade na permanentnú formáciu vyzdvihol aj potrebu osobného štúdiá, reflexie i spoločného podelenia sa o skúsenosti, poznatky. Viaceré komunity vyjadrili, že „spoločný život v komunite je najlepším formátorom“. Spolupráca s laikmi pomáha v ľudskom vyzrievaní a stretnutie sa s realitou chudoby môže prebúdzať apoštolské nadšenie. Napokon don Skala pripomenul, že pre zdravé komunity treba mať aj čas na obnovu síl.

Po krátkej diskusii k druhej téme sa provinciálna kapitula venovala dopoludnia aj tretiemu materiálu o účasti saleziánov a laikov na spoločnom poslaní. Po roku 1989 saleziáni vo svojich dielach prichádzajú do kontaktu s veľkým množstvom laikov rôzneho typu a táto pestrá paleta kladie väčšie nároky na koordináciu pastorácie, uviedol tému don Pavol Grach, regulátor kapituly a delegát pre saleziánsku rodinu. „Vzájomné obohacovanie saleziánov a laikov je celkovo na dobrej úrovni. Niekedy však môže byť ohrozené povrchnosťou, ktorá pozerá na laikov skôr z hľadiska užitočnosti, alebo v nich vidíme len doplnenie našich obmedzených síl,“ upozornil ďalej don Grach. O spoločnej formácii materiál konštatuje, že sa deje najmä skrze výchovno-pastoračné komunity a cez spoločné duchovné obnovy. Ak ide o interpretáciu situácie, dokument vyzýva, že „treba si uvedomiť, že mladí i svet majú nové výzvy, na ktoré bez laikov nedokážeme odpovedať!“ A v oblasti spoločnej formácie tým základným prostredím sa javí spoločenstvo života a činnosti.

2019 04 24 pk 2den4

V popoludňajšom pracovnom bloku sa delegáti kapituly rozdelili do skupín a diskutovali o podnetoch pre prípravu Organického projektu provincie (OPP), po prestávke boli návrhy zo skupín predstavené v pléne kapituly. Podnety budú slúžiť pre vypracovanie projektu pre ďalšie obdobie.

Ďalším bodom v programe bola voľba delegáta provincie na 28. generálnu kapitulu, ktorá sa bude konať na jar budúceho roka v Turíne. Zvolený bol don Martin Kačmáry, a za jeho náhradníka bol zvolený don Peter Timko.

2019 04 24 pk 2den1

Podvečer prišlo na program kapituly hlasovanie o návrhoch zmien v Provinciálnom direktóriu. Pri viacerých bodoch prebehla ešte krátka diskusia. Napokon po ukončení jednotlivých hlasovaní o každom zmenenom bode dokumentu, kapitula plným počtom hlasov schválila nové znenie direktória. Ako právne záväzný dokument ho musí definitívne schváliť hlavný predstavený. „Práca v tíme bola pružná a aj diskusia v pléne bola vecná, teší ma to,“ zhodnotil vedúci komisie pre úpravu direktória don Pavol Drška.

Počas dňa reportéri TV Lux z Popradu pripravili spravodajskú reportáž, ktorú diváci uvidia v spravodajstve televízie v piatok 26. apríla večer.

2019 04 24 pk 2den3

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.