Provinciálna kapitula v prvý deň prerokovala sedem tém

(Čičmany, 12. apríla 2016) – Saleziáni dona Bosca prežívajú jarnú časť svojej Provinciálnej kapituly. V Čičmanoch sa zišlo spolu 50 spolubratov, ktorí zastupujú všetky komunity nielen zo Slovenska, ale aj z misijných prítomností. Provinciálnu kapitulu vedie provinciál Jozef Ižold a moderuje ju regulátor Pavol Grach, ktorému pomáha zamestnanec provinciálatu Ján Mihálik.

Provinciál v nedeľu večer, na začiatku jarného zasadania, poukázal na dvojaký pohľad na dejiny aj na túto udalosť. Pohľad ako na politické udalosti, alebo prorocký pohľad, ktorý vie vnímať aj vernosť, Božiu lásku. „Rehoľa je živý vzťah, je to Boží ľud na ceste. V hre nie je ľudská taktika, ale tu Pán Boh vedie veci,“ povedal vo večernom slovku Jozef Ižold.

V pondelok 11. apríla začal pracovný program modlitbou za blahorečenie Titusa Zemana. Zároveň dvaja sekretári kapituly pripravili krátky kvíz o Božom služobníkovi. Kvíz poslúžil aj na zabehnutie hlasovacieho zariadenia.

Celý prvý deň patril predstavovaniu výsledkov prác jednotlivých komisií, pričom z komisií vyšli dvojaké uzávery: alebo odporúčanie, alebo uznesenie, ktoré potrebuje na schválenie 2/3 väčšinu hlasov.

Ako prvé kapitula schválila materiál o aktualizácii 27. generálnej kapituly saleziánov do života provincie. V druhom bode Pavol Degro, vedúci pracovnej komisie, uviedol výsledky prehodnotenia významnosti diel formou viacerých grafov. Kapitula sa k tejto téme ešte vráti na tretí deň. Dušan Vilhan následne prezentoval výsledky práce komisie o pastorácii povolaní, z ktorej vyšiel návrh vrátiť sa k práci tímu pastorácie povolaní v rámci oddelenia pastorácie mládeže.

Po prestávke si bratia vypočuli informácie ku téme vzťahu saleziánov a Domky. Výsledky práce komisie najmä formou dotazníka predstavil Ján Holubčík. Aj táto téma mala živší ohlas v pléne. Na poludnie slávili účastníci kapituly svätú omšu, ktorej predsedal provinciálny vikár Ján Martiška.

Popoludní Tibor Reimer predstavil výsledky práce komisie pre službu saleziánskej rodine. Po krátkej diskusii sa bratia na PK rozdelili do skupín, aby diskutovali o konkrétnostiach. Napokon delegáti hlasovaním schválili pripravené odporúčania. V ďalšom bode Peter Bučány predstavil závery komisie pre pastoráciu rodín, ktorá má byť začlenená pod pastoráciu mládeže. Ako posledný bod prvého dňa kapitula prerokovala závery komisie pre tému starostlivosti o starých a chorých spolubratov. Tému predstavil provinciálny ekonóm Jozef Sarnecký. Po večeri vo večernom slovku Tibor Reimer hovoril o novinkách z vydavateľstva Don Bosco a o pripravovaných Medzinárodných saleziánskych športových hrách PGSi v Bratislave a Viedni. Program prvého dňa zavŕšila eucharistická adorácia.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.