Provinciálna rada ASC sa virtuálne stretla so svojimi ašpirantmi

(Bratislava, 27. apríla 2021) – Cieľom týchto stretnutí je vytvoriť spoločný priestor, ktorý poskytuje možnosť navzájom sa lepšie spoznať a odovzdať informácie o prebiehajúcej formácii. V roku 2021 má Združenie saleziánov spolupracovníkov 39 ašpirantov z deviatich stredísk. Na online stretnutí 17. apríla sa zúčastnilo 29 z nich.

„Začali sme privítaním, modlitbou a krátkou formačnou úvahou, ktorú si pripravil provinciálny delegát don Pavol Grach SDB. Trochu netradične provinciálnu radu predstavila Majka Čelková formou prezentácie. Potom dostali slovo ašpiranti. Porozprávali o svojich rodinách a spoločenstvách, v ktorých žijú. O ďalších skúsenostiach s priebehom formácie sme diskutovali v troch skupinkách,“ opísal program stretntia Peter Kvas, provinciálny koordinátor ASC.

Na záver formátorky provinciálnej rady vysvetlili ašpirantom ďalší postup pre úspešné ukončenie formačnej prípravy.

Zdroj: ascslovakia.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.