Provinciálna rada saleziánov spolupracovníkov sa stretla s ašpirantmi

(Belušské Slatiny, 17. apríla 2019) – Rodinkovo, miesto prijatia pre rodiny, sa v sobotu 13. apríla stalo miestom prijatia pre 33 ašpirantov saleziánov spolupracovníkov.

Stretnutie sa začalo svätou omšou, počas ktorej sa ašpirantom prihovoril delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach SDB. Povzbudil ich k úprimnému rozlišovaniu povolania a na záver všetkých privítal provinciálny koordinátor Peter Kvas.

Doobedňajší program sa niesol v duchu predstavovania ašpirantov a členov provinciálnej rady (PR). Taktiež sa spoločne zdieľali s najradostnejšími zážitkami prežitými v tomto roku. Poobede sa ašpiranti zamýšľali nad motiváciami a prekážkami svojej cesty do združenia. Následne vytvorili menšie skupinky, v ktorých informovali členov PR o svojich skúsenostiach a o priebehu ich doterajšej formácie.

Stretnutie sa skončilo v rodinnej atmosfére a ašpiranti sa rozišli do svojich stredísk s požehnaním Panny Márie Pomocnice a krátkou myšlienkou z novej exhortácie pápeža Františka Christus vivid: "Kristus žije. Chce, aby sme aj my žili."

Zdroj: www.ascslovakia.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.