Provinciálne rady Európy sa zúčastnili stretnutia s hlavnou radou v Maďarsku

(Ostrihom, Maďarsko, 18. augusta 2017) – Spoločná návšteva východnej časti regiónu Európa stred a sever sa uskutočnila minulý týždeň v maďarskom Ostrihome. Stretnutie sa začalo v pondelok 7. augusta a trvalo do soboty 12. augusta. Popri hlavnom predstavenom, hlavných radcoch a regionálnom radcovi pre strednú a severnú Európu sa stretnutia tiež zúčastnili provinciáli a provinciálni radcovia desiatich provincií: Poľsko – Varšava, Poľsko – Piła, Poľsko – Vroclav, Poľsko – Krakov, Česká republika, Chorvátsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, a Ukrajina.

35633213053 873925b9a3 z

Kvôli veľkej rozmanitosti jazykov a kultúr sa spoločná návšteva konala v dvoch fázach: v máji pre nemecko-atlantickú zónu a v auguste pre strednú a východnú Európu.

Pre hlavného predstaveného je to už siedma spoločná návšteva. Spomenul, že reprezentuje dôležitý moment bratskej srdečnosti a spoločenstva. Tiež poznamenal, že pápež František výrazne povzbudil saleziánov, aby sa intenzívne zúčastnili Synody o mládeži a dodal, že počas jedného z nedávnych stretnutí Svätý Otec pohnutý povedal, "Povedzte o mne Madone."

35747222893 3a5a1e910f z

Regionálny radca Don Tadeusz Rozmus potom odprezentoval správu o stave regiónu. Nasledovala diskusia zúčastnených, ktorí sa vyjadrovali k niektorým aspektom. Počas týždňa im takto predniesli rôzne témy jednotliví hlavní radcovia, napríklad o pastorácii mládeže, pastorácii i formácii povolaní, ekonomike, misiách, spoločenskej komunikácii a ďalších. Nasledovala vždy práca v skupinách, po ktorej mohli saleziáni dať hlavnej rade spätnú väzbu. Nechýbali spoločné bratské chvíle ani výlet do Budapešti.

36498970765 100f28a535 z

"Môžeme sa dozvedieť, aká je situácia v okolitých krajinách, ako saleziáni žijú, pracujú, s akými problémami sa stretávajú, takže prvý význam je také poznanie nášho regiónu. Druhý význam je aj počuť z hlavnej rady, od hlavného predstaveného ich mienku, ich usmernenia, ako to oni vidia, k čomu nás povzbudzujú. Tu sa nesie také silné posolstvo od hlavného predstaveného, aby sme sa nebáli v týchto nových časoch prijímať aj zásadnejšie rozhodnutia, ako pracovať s mladými, ako aj prehĺbiť náš saleziánsky život," hovorí o spoločnom stretnutí slovenský provinciál don Jozef Ižold.

36160009080 6295a6ff73 z

"Sme v polovici šesťročia, teda tri roky od poslednej generálnej kapituly. Chceme spoločne pochopiť, ako sa rozvíja saleziánske poslanie. Napríklad, ako chápať poslanie saleziánov na Slovensku, čo by sme mali robiť do budúcnosti, ako môžeme byť bližšie k ľuďom, ako odpovedať na potreby, ktoré chlapci,dievčatá, mladí na Slovensku dnes majú. A takto to robíme so všetkými krajinami z oblasti. Pomáhať saleziáni v danej krajine, aby boli verní svojmu poslaniu a donovi Boscovi, a tak boli ešte vernejší Pánu Ježišovi," povedal o spoločných návštevách hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime.

tlFoto: ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.