Prvá liturgická spomienka na bl. Máriu Troncatti spojená s uvedením jej listov

(Corteno Golgi, Taliansko, 10. septembra 2013) – Corteno Golgi je malé mesto v provincii Brescia, známe nielen ako rodisko prvého talianskeho držiteľa Nobelovej ceny Camilla Golgiho, ale aj Márie Troncattiovej, ktorá sa tu narodila 16. februára 1883 a bola blahorečená 24. novembra 2012 v Macas v Ekvádore. Na pripomenutie prvej liturgickej spomienky sa tu odohralo niekoľko udalostí.

2013 09 03 ANS Troncatti

24. augusta bola uvedená edícia listov sestry Márie Troncatiovej, pripravená vicepostulátorkou jej kauzy, sestrou Sylwiou Ciezkowskou. „Listy, ktoré sestra Mária písala členom svojej rodiny, svojim predstaveným a iným sestrám v kongregácii, niektorým saleziánom, priateľom a známym, odhaľujú jednoduchým, ale jasným spôsobom niektoré aspekty jej odvážnej misijnej skúsenosti. Pomáhajú nám objaviť zdroj jej radosti a apoštolského plodnosti,“ napísala matka Yvonne Reungoatová, hlavná predstavená FMA, vo svojej prezentácii textu.

V nedeľu, 25. augusta, predsedal slávnostnej Eucharistii don Pierluigi Cameroni, generálny postulátor. Reflektujúc Božie slovo poukázal na to, ako blahoslavená Mária Troncattiová prešla úzkou bránou, o ktorej hovorí Ježiš. Poukázal na odlúčenie, skúšky a trápenia, ktoré poznačili jej cestu viery. Sestra Mária Troncattiová prispela volaním ku spáse všetkých ľudí, ale obzvlášť Šuarských Indiánov z Amazonských pralesov. Ponúkla celý svoj život za ich rozvoj a evanjelizáciu. Na záver spomenul, ako žila pre evanjeliovú pedagogiku uzdravovania, starostlivosti o telo i dušu.

Dielo s názvom Listy sestry Márie Troncattiovej, misionárky FMA v Ekvádore vydáva Inštitút Dcér Panny Márie Pomocnice kresťanov – Rím.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.