Prvá svätá omša v oratoriánskej Kaplnke Vzkriesenia na Miletičovej

(Bratislava, 12. januára 2022) – V sobotu 8. januára, na sviatok bl. Titusa Zemana, sa v oratoriánskej kaplnke Vzkriesenia Pána na Miletičovej konala prvá oficiálna sv. omša, počas ktorej sa do svätostánku uložila Eucharistia. Kaplnku čaká ešte slávnostná posviacka.

Na večernej svätej omši sa zúčastnilo 23 mladých a jej autor, maliar pán Cyril Uhnák. Bohoslužbe predsedal direktor strediska don František Kubovič a koncelebroval don Karol Maník. Texty sv. omše boli z blahorečenia dona Titusa. Nechýbal ani spev, vďaka ktorému si mladí oživili hymnu z prímestského tábora o bl. Titusovi Zemanovi.

Don Kubovič v kázni spomenul históriu kaplniek v dome na Miletičovej od jeho vzniku. „Don Bosco vždy vo svojich dielach začínal kaplnkou či kostolom, počnúc Pinardiho kaplnkou. Je radosť, že aj prvá etapa prestavby nového oratória na Miletičovej má najprv svoju kaplnku.“

Kaplnka Vzkriesenia Pána sa nachádza na mieste vstupu bývalej vrátnice, cez ktorú určite chodieval aj don Titus Zeman, ktorý tu pôsobil v rokoch 1940 – 1943. Jeho relikvia je uložená v strede mramorového oltára.

Direktor sa dotkol aj textov listu dona Titusa v posvätnom čítaní a podčiarkol jeho každodennú svätosť, odvahu, obetu a vieru v Božiu prozreteľnosť. Zároveň vyjadril presvedčenie o tom, že aj na Miletičovej Pán čoskoro vzbudí ďalšie nové duchovné povolania.

Pán Uhnák na záver mladým predstavil, aké obrazy zo života Pána Ježiša a so saleziánskou tematikou ešte namaľuje na bočné steny do kaplnky. Každý si na záver odniesol domov obrázok s relikviou dona Titusa, ktorý im bude pripomínať túto historickú udalosť.

Informoval: František Kubovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.