Prvé historické stretnutie predsedníctva Exalievov a priateľov dona Bosca

(Žilina, 5. apríla 2019) – V sobotu 30. marca sa v Žiline zišlo prvé predsedníctvo Exalievov a priateľov dona Bosca. Historickej udalosti sa zúčastnilo vyše dvadsať účastníkov z pätnástich stredísk. Pod vedením svojho slovenského prezidenta Róberta Mruka a za prítomnosti delegáta pre saleziánsku rodinu dona Pavla Gracha SDB, sa prítomní zamýšľali nad tým, čo a ako v hnutí Exalievov a priateľov dona Bosca robiť ďalej.

    

"Exalievi sú organizovaní vo viac ako sto krajinách sveta. Patria medzi nich katolíci, ale aj protestanti, budhisti z Indie, islamisti z Pakistanu i ateisti z rôznych kútov sveta. No všetci cítia, aký veľký dar dostali od dona Bosca a od saleziánov, a preto chcú dávať ďalej to, čo dostali. A to rôznou formou. V roku 2015 bol prijatý vynikajúci koncept, že do hnutia patria aj priatelia dona Bosca, a tak sme sa razom zo 100 tisíc registrovaných členov rozrástli na vyše 20 miliónov vďačných ľudí… A to je už riadna sila podieľajúca sa na napĺňaní sna dona Bosca o širokom hnutí ľudí pracujúcich na záchrane mládeže. Naším cieľom je byť na pomoc saleziánom a niesť ducha dona Boscoa do sveta," povedal svetový prezident tejto zložky saleziánskej rodiny Michal Hort.    Slovenský prezident Róbert Mruk doplnil: "Toto hnutie, ako jedinú zložku saleziánskej rodiny – ešte za života dona Bosca nezaložil on, ale niekto iný. Bol to odchovanec Carlo Gastini, ktorý 24. júna 1870 prišiel za donom Boscom, aby mu osobne poďakoval za to všetko krásne a dobré, čo dostal od neho počas pobytu na Valdoccu. Bolo to na meniny dona Bosca a ako darček mu doniesol kávové šálky. Povedal mu o svojom zámere založiť hnutie a don Bosco mu odpovedal, že dobre. A že tých, ktorí už odišli z oratória má teraz ešte radšej, než keď boli v oratóriu. A ako odkaz im zanechal slová: Zostaňte so mnou a pomáhajte si."

A v tomto duchu: zostať s donom Boscom a saleziánmi a pomáhať si navzájom sa niesol aj program v Žiline. Prítomní sa najprv zoznámili, informovali o aktivitách na miestnej úrovni, a potom sa zamýšľali, ako odovzdať radosť, ktorú dostali od saleziánov ďalej, ako sa "zosieťovať" v rôznych programoch, ako si pomáhať v sociálnej oblasti, ako sa vzdelávať a vychovávať mladých v dnešných časoch a tiež, ako upevniť svoju identitu – čo ponúknuť širokému hnutiu, aby si jeho členovia posilnili identitu, že sú "dona Bosca".     Spomedzi mnohých aktivít, ktoré sa v blízkom čase chystajú spomenieme šírenie úcty k donovi Titusovi Zemanovi v rôznej podobe, stretnutie mládeže z troch európskych krajín pod názvom: Líderstvo podľa dona Titusa Zemana a oslava 20. výročia vzniku hnutia na Slovensku, ktorá sa uskutoční 22. júna v Šaštíne. Z Vajnôr bude vypravený špeciálny vlak a na akciu už teraz pozývajú každého, kto sa cíti byť priateľom dona Bosca.  

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.