Prvé sľuby saleziánok tentokrát medzinárodne

(Šamorín, 8. augusta 2016) – Zloženie rehoľných sľubov je vždy vzácnou chvíľou. Osobne pre každú sestru i pre celú Cirkev. Na sviatok Premenenia Pána zložili v šamorínskom kostole sľuby dve sestry. Po prvýkrát sa tak stalo aj v medzinárodnom slovensko – českom kontexte. Sestry Alena Badáčová a Jana Marková zložili sľuby do rúk svojich provinciálok, sr. Jany Kurkinovej a sr. Jany Svobodovej.

Po zložení sľubu čistoty, chudoby a poslušnosti prijali nové sestry rehoľný kríž a symbol – obraz Premenenia.

Slávnostnú atmosféru svätej omše, ktorej predsedal provinciál saleziánov don Jozef Ižold, dotváral aj spevácky zbor z Dubnice nad Váhom. Rovnako obraz sŕdc, ktorý pre túto príležitosť pre nové sestry namaľovala sr. Andy Miklovičová.

Viac o nových sestrách.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.