Prvý český salezián Ignác Stuchlý je o krok bližšie k blahorečeniu

(ANS – Vatikán, 19. novembra 2019) – Začiatkom novembra sa pri Kongregácii pre kauzy svätých zišiel poradný zbor teológov-konzultorov. Jeho členovia jednomyseľne schválili dokument o hrdinských cnostiach Božieho služobníka Ignáca Stuchlého (1869 – 1953). Je to druhý krok k oficiálnemu vyhláseniu zakladateľa a otca českého saleziánskeho diela za ctihodného. Tretím krokom bude schválenie kauzy kardinálmi kongregácie.

Ignác Stuchlý bol nielen zakladateľom štruktúr saleziánskeho diela, ale predovšetkým živým príkladom kontinuity saleziánskej tradície, ktorú načerpal od talianskych saleziánov v Turíne a v Ríme, pričom mimoriadny vplyv na neho mal nástupca dona Bosca bl. Michal Rua.

Viac o Ignácovi Stuchlom, prvom českom saleziánovi, sa dozviete na istuchly.cz.

Zdroj: www.sdb.cz

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.