Prvý januárový Salmag aj o strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka

(Bratislava, 11. januára 2016) – Saleziáni spravujú na Slovensku dve školy. Jednou z nich je stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Viac nám ju priblíži riaditeľ školy Viliam Riško SDB, pedagógovia, ale aj samotní žiaci v Téme prvého Saleziánskeho magazínu v tomto kalendárnom roku.

Pri 50. výročí vzniku Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme sa konala konferencia, z ktorej vyšla publikácia. Na jej predstavení sa zúčastnili aj saleziáni, ktorí v ústave žili a pracovali. Viac informácií sa dozviete v reportáži.

O svedectvo sa tentokrát s nami podelí don Jerald Maria David SDB, misionár v Azerbajdžane, ktorý patrí pod slovenskú provinciu.

 

 

red.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.