Pumin 2019: Miništranti sa učili, ako premôcť sedemhlavého draka

(Šaštín, 23. mája 2019) – Púť miništrantov Pumin, ktorú zaviedli saleziáni v Šaštíne má za sebou 13. ročník a neustále sa teší veľkej obľube. V sobotu 18. mája sa jej zúčastnilo vyše 300 miništrantov z celého Slovaneka. Bohatý program pre chlapcov pripravil tím zložený z pavlínov, bohoslovcov bratislavského kňazského seminára, saleziánov a spoločenstva Tymian.

"Heslo, ktoré sprevádzalo chlapcov znelo trochu tajomne: 7 útokov a 7 útekov. V podstate išlo o to, ako sa z miništranta môže stať hrdina, ktorý zaútočí na zlo a v prípade ohrozenia vlastnej duše sa vie hriechu aj vyhnúť," priblížil tému jeden z organizátorov Rastislav Haľko.

Po úvodnom privítaní rytierom, ktorý symbolizoval svätého Juraja sa chlapci rozdelili na mladších a starších. Tí prví si vypočuli prednášku saleziána dona Jozefa Luscoňa na tému Svätý Juraj a sedem hláv draka. Dozvedeli sa v nej ako zistiť, kde sídli "drak" v ich rodnom kraji a ako premôcť aj toho, ktorý sem-tam môže sídliť v nich. Jeho názov je "Ego" a nenásytné hlavy sú jeho egoistické túžby.

Starší miništranti si mohli vybrať zo siedmych prednášok odborníkov na rôzne činnosti, cez ktoré sa môže z chlapca stať hrdina a prekonať zlo v sebe i v okolí. Svätú omšu koncelebrovalo asi pätnásť kňazov a kázeň vojenského vikára plk. Stanislava Lipku tému ešte rozvinula.

Poobede sa miništranti rozbehli do rôznych súťaží, v ktorých mohli získať tzv. Pumináče. Táto minivaluta bola vymeniteľná v minipredajni za pekné spomienkové darčeky. Organizátori pozvali chlapcov na pripravovaný miništrantský tábor Tymian a púť ukončili eucharistickou adoráciou a zasvätením sa Panne Márii.

Informoval: Jozef Luscoň

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.