Púť kandidátov po stopách Titusa Zemana

(Šaštín, 16. júna 2016) – Záver kandidátskeho formačného roka sa každoročne nesie v znamení blížiacej sa Púte po stopách Titusa Zemana. Ide o týždňovú púť, na záver ktorej si kandidáti píšu žiadosti o vstup do noviciátu.

Logom tohtoročnej púte boli dve stopy v protichodných smeroch umiestnených okolo názvu mena Titusa Zemana. Tieto obrátené stopy symbolizujú techniku spätnej chôdze prevádzačov, keď svojim prenasledovateľom komplikovali hľadanie. Druhým významom je pripomenutie si rozhodnutia Titusa Zemana zakaždým sa po úspešnej výprave vrátiť späť na Slovensko po ďalšiu skupinku.

Na púť vyrazili 4 kandidáti v doprovode saleziánov dona Pavla Dršku a dona Pavla Semana. Celá púť sa začala v Šaštíne, odkiaľ sa vyrazilo pešo do malej osady Húšky. Odtiaľ sa išlo stále „po vlastných“ cez dedinu Závod smerom k rieke Morava, kde bola putujúca skupina prevezená loďkou na rakúsky breh.  Z miesta vylodenia sa skupina dostala do rakúskej dedinky Drösing, kde ich čakalo auto (v príbehu Titusa Zemana to bolo miesto nasadnutia na vlak), ktorým sa presunuli do Viedne do saleziánskeho domu na Hagenmüllergasse. Tu po stretnutí sa s nemecky hovoriacimi saleziánskymi študentmi teológie z viacerých kontinentov a krátkej exkurzii po Viedni sa skupina po prenocovaní vydala smerom na západ. Ďalšou zastávkou bolo pútnické miesto Maria Neustift a saleziánsky chlapčenský internát v Alpách v mestečku Fulpmes. Odtiaľ sa po prenocovaní putujúca skupina presunula smerom k rakúsko-talianskym hraniciam do Brenneru, odkiaľ sa pešo putovalo do Vipitena v obklopení vysokých vrchov Álp. V tomto talianskom mestečku nocoval so svojimi utečencami aj Titus Zeman vo vtedajšom františkánskom kláštore.

Hoci Titus Zeman vo svojich vtedajších výpravách putoval až do Turína, kandidáti – pútnici sa po zakončení vo Vipitene vrátili naspäť na Slovensko do Šaštína, kde si po dvojhodinovom stíšení písali žiadosti o vstup do noviciátu. Poobede sa išlo na návštevu k žijúcej legende don Ernestovi Macákovi do Cerovej a cestou späť sa putujúca skupina zastavili u rodičov kandidátov.  Nemožno nespomenúť vzácnosť mnohých dobrodincov, ktorí skupinu putujúcich rôznymi formami počas púte podporovali a sprevádzali. Z mnohých treba spomenúť saleziánske komunity vo Viedni, Fulpmese a Šaštíne.


 

Pavol Drška SDB a Michal Žák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.