Púť zaľúbených môžete sledovať online

(Šaštín, 11. február 2016) – V šaštínskej bazilike Sedembolestnej Panny Márie sa v piatok 12. februára začne deviaty ročník Púte zaľúbených. Tohtoročné stretnutie nesie názov Milovať do krajnosti a ponúkne program na celý víkend zahŕňajúci sv. omše, prednášky, modlitby či koncerty. Hoci registrácia na podujatie je už uzatvorená, programu v bazilike sa môžu záujemcovia osobne zúčastniť aj bez registrácie. Organizátori ponúkajú tiež možnosť sledovať program z baziliky cez online vysielanie (audio/video).  Púť zaľúbených je určená pre tých, ktorí chcú načerpať silu a chuť na rozvíjanie svojich vzťahov. Organizátori tiež veria, že na pútnickom mieste v Šaštíne si môžu mladí vyprosiť mnoho milostí. Každoročne sa stretnutia zúčastní vyše tristo slovenských aj zahraničných návštevníkov.

Výber z programu Púte zaľúbených, ktorý možno sledovať online z baziliky:

PIATOK (12.2.):• 18:00 Úvodná svätá omša – celebruje Marián Damián SZULOWSKI, vikár, rektor kostola v Bratislave, kapucín• 23:30 Rande u mamy, posvätný ruženec – hlavný organizačný tím Púte zaľúbených•    večerné slovko a požehnanie

SOBOTA (13.2.):• 13:00 Prehliadka Národnej Svätyne – (organ: MgA. Eva MOLEKOVÁ FLAMÍKOVÁ)• 19:00 Svätá omša – počas svätej omše PREDSAVZATIE ŽIŤ ČISTÝ VZŤAH, celebruje Mgr. Róbert FLAMÍK, SDB v Partizánskom• 23:00 Adorácia – JCLic. Milan ČANIGA, dekan, Moravský Svätý Ján• večerné slovko

 NEDEĽA (14.2.):• 10:30 Svätá omša – celebruje o. arcibiskup vladyka Cyril VASIĽ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme

mm

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.