Pútnický zájazd po stopách dona Bosca s vydavateľstvom Don Bosco

Program zájazdu:

1. deň: Odchod z Bratislavy v podvečerných hodinách, nočná jazda Rakúskom a Talianskom.

2. deň: Príchod do Turína v ranných hodinách, ubytovanie. Prehliadka saleziánskeho centra VALDOCCO, bazilika Panny Márie Pomocnice, kostol sv. Františka Saleského, saleziánske oratórium dona Bosca. Prehliadka TURÍNA, vrátane možnosti vidieť známe TURÍNSKE PLÁTNO. Súčasťou celodenného programu bude saleziánske duchovné sprevádzanie a svätá omša.

3. deň: Návšteva CASTELNUOVO DON BOSCO a BECCHI – rodisko dona Bosca, prehliadka baziliky dona Bosca, saleziánsky inštitút, etnografické a misionárske saleziánske múzeum, svätá omša. MONDONIO – miesto, kde žil a umrel Dominik Savio, vrátane domu, v ktorom žil. Večerná prehliadka Turína.

4. deň: Ráno svätá omša vo Valdocco, raňajky, odchod domov. Na obed zastávka v meste PADOVA – miesto, kde študoval právo sv. František Saleský, prehliadka historického centra, bazilika sv. Antona z Padovy, voľný program. Poobede pokračovanie v ceste na Slovensko cez Taliansko a Rakúsko. Príchod do Bratislavy v skorých ranných hodinách.

Prihlasujte sa na pre.vas@donbosco.sk alebo na 0907/410333. Uveďte, prosíme, vaše meno, priezvisko, adresu a telefonický kontakt.

 

Zdroj: www.donbosco.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.